Företagsregistret

Engman, Eleonora

Adress
Telefon
 
Kategori
saknas
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
Status

Tillstånd


  • Optise AB
    2023-05-31 Ia) Livförsäkring (direkt)
    Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2023-05-31 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
    III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Anställd försäkringsförmedlare

Övrigt