Företagsregistret

Nordkinn Asset Management AB

Adress
Hamngatan 11 3tr
111 47 Stockholm
Sverige
Telefon
08-4734050
Kategori
Auktoriserad AIF-förvaltare
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556895-3375
LEI kod
549300DEMWPPGDAFUH64
Institutnummer hos FI
58199
Status
Aktiv, 2013-04-23

Tillstånd

  • 2015-01-09 Underr sv AIF marknadsf av en EES-baserad AIF
    Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 §
  • 2014-12-09 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi hedgefonder
    Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
  • 2014-12-09 Tillstånd att förvalta AIF:er
    Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §

Se gränsöverskridande handel

Förvaltade fonder

Övrigt