Företagsregistret

Consector AB

Adress
Narvavägen 10
115 22 Stockholm
Sverige
Telefon
0702-85 09 85
Kategori
Bostadskreditinstitut
Annan verksamhet
Konsumentkreditinstitut
 
Organisationsnummer
556961-4216
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
44027
Status
Aktiv, 2014-06-04

Tillstånd

  • 2018-01-04 Bostadskreditförmedling
    Bostadskreditförmedling, enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter 3 kap. 1 §

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 17. rättsskydd (direkt)

agerar ombud - 18. assistans (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 7. godstransport (direkt)

agerar ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

agerar ombud - 9. annan sakskada (direkt)

agerar ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

Övrigt