Företagsregistret

Ferratum Bank plc

Adress
Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street
1551 SLIEMA SLM
MALTA
Telefon
+35620927700
Kategori
Utl bank gränsöverskr. handel
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
36115
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2014-10-10 Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
 • 2014-10-10 Utlåning
 • 2014-10-10 Betalningsförmedling
 • 2014-10-10 Utställande av administration av betalningsmedel
 • 2014-10-10 Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
 • 2014-10-10 Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
 • 2014-10-10 Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
 • 2014-10-10 Utländsk valuta
 • 2014-10-10 Finansiella terminer och optioner
 • 2014-10-10 Valuta- och ränteinstrument
 • 2014-10-10 Överlåtbara värdepapper
Laddar sidan