Företagsregistret

Froda AB

Adress
Katarinavägen 9
116 45 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Kreditmarknadsbolag
Annan verksamhet
Litet och icke-komplext institut
 
Organisationsnummer
556999-3388
LEI kod
894500LCMLLAW669AM32
Institutnummer hos FI
80558
Status
Aktiv, 2015-04-23

Tillstånd

  • 2020-10-19 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2020-04-22 Tillstånd att driva finansieringsrörelse
    Tillstånd att driva finansieringsrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse.

Se gränsöverskridande handel

Övrigt