Företagsregistret

Komplett Bank ASA

Adress
Vollsveien 2A
N-1366 LYSAKER
NORGE
Telefon
+4721007450
Kategori
Utl bank gränsöverskr. handel
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
41184
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2017-02-10 Gränsöverskridande verksamhet försäkringsförmedling
  • 2016-11-16 Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
  • 2016-11-16 Utlåning
  • 2016-11-16 Finansiell leasing
  • 2016-11-16 Betalningsförmedling
  • 2016-11-16 Utställande av administration av betalningsmedel
Laddar sidan