Företagsregistret

Alfa Invest AB

Adress
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
559079-7634
LEI kod
5493005W7NX8YNXU4V37
Institutnummer hos FI
35294
Status
Aktiv, 2017-09-04

Tillstånd

 • 2017-09-04 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-09-04 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-09-04 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-09-04 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-09-04 Utföra valutatjänster i samband med invtjänster
  Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 2 kap. 2 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Övrigt