Företagsregistret

OQAM AB

Adress
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Sverige
Telefon
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556925-4112
Institutnummer hos FI
35298
Status
Aktiv, 2017-12-21

Tillstånd

 • 2017-12-21 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-21 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-21 Utföra valutatjänster i samband med invtjänster
  Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 2 kap. 2 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-21 Utarb o sprida fin analys/rek handel m fin instr
  Utarbeta och sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 2 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
Laddar sidan