Företagsregistret

Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A.

Adress
4, 28th October street
15124 MAROUSSI
Grekland
Telefon
 
Kategori
Utl.värdepappersbolag i EES, gräns.handel
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
43948
Status
Aktiv, 2017-12-18

Tillstånd

 • 2017-12-18 Mottagande och vidarebefordran order fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-18 Utförande av order på kunders uppdrag
  Utförande av order på kunders uppdrag, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-18 Förvaring fin instr för kund samt kontanta medel
  Förvaring av finansiellt instrument för kund samt kontanta medel, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-18 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
  Valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Övrigt