Företagsregistret

Express Bank Sverige Filial (SevenDay Bank)

Adress
Box 1171
164 26 Kista
Sverige
Telefon
Kategori
Utländsk bank, svensk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-1102
Institutnummer hos FI
11680
Status
Aktiv, 2018-08-15

Tillstånd

 • 2019-10-15 Betalningstjänst
  Betaltjänster är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2018-10-30 Gränsöverskridande verksam försäkringsförmedling
  Gränsöverskridande verksamhet för försäkringsförmedling, enligt 3 kap. 1-2 §§ eller 4 kap. 1-2 §§ Försäkringsförmedlingslagen (2005:405)
 • 2018-10-08 Reg av företag som bedriver inlåningsverksamhet
  Registrering av företag som bedriver inlångingsverksamhet, enligt lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
 • 2018-10-08 Utlåning
  Utlåning är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag

uppdrag

Laddar sidan