Företagsregistret

EML Money DAC

Adress
2nd Floor, La Vallee House Upr Dargle Rd, Bray, Co
A98 W2H9 Wicklow
Irland
Telefon
 
Kategori
Utländskt e-pengainstitut, gränsöverskridande hand
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
59464
Status
Aktiv, 2020-06-23

Tillstånd

  • 2020-06-23 Utgivning av elektroniska pengar
    Utgivning av elektroniska pengar, enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar 2 kap. 1 §

ombud - utgivning av elektroniska pengar

Övrigt