Företagsregistret

Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial

Adress
FE 302
171 75 STOCKHOLM
Telefon
08-470 79 00
Kategori
Utländsk banks filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-0336
Institutnummer hos FI
11639
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2005-12-14 Gränsöverskridande verksamhet försäkringsförmedling
 • 2005-12-14 Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
 • 2005-12-14 Utlåning
 • 2005-12-14 Finansiell leasing
 • 2005-12-14 Betalningsförmedling
 • 2005-12-14 Utställande av administration av betalningsmedel
 • 2005-12-14 Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
 • 2005-12-14 Utländsk valuta
 • 2005-12-14 Finansiella terminer och optioner
 • 2005-12-14 Valuta- och ränteinstrument
 • 2005-12-14 Överlåtbara värdepapper
Laddar sidan