Företagsregistret

Lendo AB

Adress
Blekholmsgatan 18
105 18 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Konsumentkreditinstitut
Annan verksamhet
Försäkringsdistribution
Bostadskreditinstitut
 
Organisationsnummer
556515-1627
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
44033
Status
Aktiv, 2008-04-16

Tillstånd

 • 2021-06-29 Bostadskreditförmedling
  Bostadskreditförmedling, enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter 3 kap. 1 §
 • 2020-01-21 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2020-01-21 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2015-09-18 Konsumentkreditförmedling
  Konsumentkreditförmedling, enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter 4 §
 • 2014-12-17 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2014-12-17 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Anställda försäkringsförmedlare

Övrigt