Företagsregistret

I vårt företagsregister finns namn på företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även namn på finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Personer med skyddad identitet syns inte i registret.

FCG Fonder AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Finland
2018-02-19
Underrättelse om en svensk AIF-förvaltares förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 1 §
Nederländerna
2018-02-19
Underrättelse om en svensk AIF-förvaltares förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 1 §
Norge
2018-02-19
Underrättelse om en svensk AIF-förvaltares förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 1 §
Frankrike
2022-10-05
Underrättelse om sonderande marknadsföring av en svensk AIFM till professionella investerare i EES, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 kap. 5 c §
2022-10-05
Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§