Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Avida Finans AB (publ)

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
ÖSTERRIKE
2019-03-18
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
BELGIEN
2018-05-22
Utlåning
TYSKLAND
2019-03-18
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2018-07-19
Utlåning
DANMARK
2018-03-06
Utlåning
ESTLAND
2017-11-02
Utlåning
FINLAND
2017-10-18
16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
LITAUEN
2019-09-01
Utlåning
LETTLAND
2019-09-01
Utlåning
NEDERLÄNDERNA
2019-04-15
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-04-15
Utlåning
NORGE
2017-10-18
16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
POLEN
2017-12-06
Utlåning
Laddar sidan