Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Carnegie Spin-Off

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Norge
2019-11-01
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
2019-11-01
Andelsklass B, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
Laddar sidan