Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
NORGE
2017-11-06
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2017-11-06
Investeringsrådgivning
Laddar sidan