Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Nordnet Indexfond Sverige

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Finland
2014-08-14
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
Norge
2014-08-15
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
Danmark
2014-08-19
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
Laddar sidan