Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2015

Inrapportering av Dag 1-övergångsinformation samt ORSA

Den 11 januari blir startdatum för inrapportering av Dag 1 övergångsinformation, kvantitativ och kvalitativ, samt ORSA i systemet Periodisk inrapportering via webb.

Periodisk inrapportering via webb öppen för testrapportering

Systemet Periodisk inrapportering via webb är nu öppet för testrapportering av rapporten Dag 1 kvantitativ rapport (XBRL-rapport). Testrapporteringen görs i testfliken i systemet.

Nya mejllådor för frågor om Solvens 2 och den nationella rapporteringen

När Solvens 2 träder i kraft den 1 januari 2016 och för att underlätta för inkommande Solvens 2-frågor är det möjligt att skicka frågor till specifika mejllådor beroende på vad frågan handlar om.

Utkast till blanketter och anvisningar för den kompletterande nationella tillsynsrapporteringen

På ett FI-forum den 28/9 med information inför Solvens 2 presenterades hur utkast till föreskrifter för den nationella tillsynsrapporteringen ändrats med anledning av remissynpunkter.

Periodisk inrapportering via webb öppen för Solvens 2-interimrapporter

Systemet Periodisk inrapportering via webb är nu öppet för inrapportering av rapporterna RSR år (pdf-rapport) och QRT år (XBRL-rapport), som ingår i de förberedande riktlinjerna för Solvens 2.

Periodisk inrapportering via webb är nu öppet för inrapportering av Flaor

Systemet Periodisk inrapportering via webb är nu öppet för inrapportering av tillsynsrapporten Flaor (pdf-rapport).

Valideringsregler för förberedande Solvens 2-rapportering

Förberedande Solvens 2-rapporter kommer att valideras enligt tre olika typer av valideringsregler i FI:s system för periodisk inrapportering via webb.

Nytt om startpunkter för inrapportering av förberedande riktlinjer för Solvens 2

Från mitten av juni i år kommer det att gå att rapportera tillsynsrapporten för FLAOR (pdf-rapport) i FI:s nya system för periodisk inrapportering via webb.

Uppdaterade regler – Filing Rules – för rapportering enligt förberedande riktlinjer för Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat uppdaterade regler för filinnehåll och struktur – Filing Rules – för rapporteringen enligt förberedande riktlinjer inför Solvens 2. Reglerna behövs för att FI ska kunna ta emot inrapporterad data samt sedan kunna skicka vidare dessa data till Eiopa.

Slutgiltiga regler – Filing Rules – för rapportering enligt förberedande riktlinjer för Solvens 2

Eiopa har publicerat den slutgiltiga versionen av regler för filinnehåll och struktur – Filing Rules – för rapporteringen enligt förberedande riktlinjer inför Solvens 2.

Laddar sidan