Försäkringsföretag

Inom begreppet försäkringsföretag ryms olika företagsformer och företag med olika inriktning på sin verksamhet.

  • Försäkringsföretag – Ett begrepp som avser försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.
    • Försäkringsaktiebolag – Ett aktiebolag med tillstånd att driva försäkringsrörelse.
    • Ömsesidiga försäkringsbolag – En särskild associationsrättslig företagsform som utgör en frivillig och öppen sammanslutning för fysiska och juridiska personer med syftet att tillgodose dessa personers försäkringsbehov.
    • Försäkringsföreningar – En förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen där medlemmarna deltar genom att använda föreningens tjänster.
  • Kreatursbolag – Lokalt försäkringsbolag organiserat för försäkring av kreatur.
Senast granskad: 2022-10-14