Försäkringsföretag

Inom begreppet försäkringsföretag ryms olika företagsformer och företag med olika inriktning på sin verksamhet.

  • Försäkringsföretag – Ett begrepp som avser försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.
    • Försäkringsaktiebolag – Ett aktiebolag med tillstånd att driva försäkringsrörelse.
    • Ömsesidiga försäkringsbolag – En särskild associationsrättslig företagsform som utgör en frivillig och öppen sammanslutning för fysiska och juridiska personer med syftet att tillgodose dessa personers försäkringsbehov.
  • Captivebolag – Ett bolag inom en företagsgrupp med uteslutande syfte att försäkra eller återförsäkra risker inom den egna företagsgruppen.
  • Kreatursbolag – Lokalt försäkringsbolag organiserat för försäkring av kreatur.
Senast granskad: 2021-04-30
Laddar sidan