Ändring av bolagsordning eller stadgar

Ett försäkringsföretag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen enligt 2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL).

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan det har godkänts av FI.

Efter att FI har godkänt bolagsordning eller stadgar ska försäkringsföretaget registrera den hos Bolagsverket för att den ska vara giltig enligt 3 kap. 13 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) (FRF).

Ansökan ska innehålla

En ansökan ska enligt 2 kap. 8 § FRF undertecknas av styrelsen eller verkställande direktör och innehålla:

  • en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet
  • ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Avgift

En avgift på 14 400 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden

Övrig information

Vid firmaändring: begär förhandsbesked från Bolagsverket.

 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan