Samarbeten om innovation

Vi samverkar med branschorganisationer, myndigheter och internationella arbetsgrupper för att utbyta kunskap och påverka utvecklingen av regelverk och innovationer på finansmarknaden.

FI och innovationscentret samarbetar med flera branschorganisationer och myndigheter med syftet att utbyta kunskap och påverka utvecklingen av innovationer på finansmarknaden som gynnar FI:s uppdrag.

Etablerade samarbeten kring innovationsfrågor:

 • Riksbanken
 • BIS Innovation Hub Nordic Centre
 • Vinnova
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Swedish Fintech Association
 • Stockholm Fintech Week
 • AI Swedenc

Internationella arbetsgrupper där FI:s innovationscenter deltar:

 • Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 • European Forum for Innovation Facilitators (Efif)
 • Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco)

Senast granskad: 2024-06-18