FFFS 2013:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Gäller från 2013-07-22 , ändring av FFFS 2011:14

Sammanfattning

Genom ändringen utvidgas tillämpningsområdet för föreskrifterna och de allmänna råden till att även omfatta förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). ändr. 2013:22

Dokument