Företagsregistret

SEB Life International Assurance Company dac

Adress
Bloodstone Building, Riverside
DUBLIN 2
Irland
Telefon
353 1 704 15 00
Kategori
Utländskt försäkringsbolag, gränsöverskridande han
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
10790
Status
Aktiv, 1996-12-12

Tillstånd

  • 1996-12-12 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
    III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

Laddar sidan