Företagsregistret

E. Öhman J:or Fonder AB

Adress
Box 7837
103 98 Stockholm
Sverige
Telefon
08-407 58 00
Kategori
Fondbolag
Annan verksamhet
Auktoriserad AIF-förvaltare
 
Organisationsnummer
556050-3020
Institutnummer hos FI
58092
Status
Aktiv, 1994-03-28

Tillstånd

 • 2017-12-21 Tillstånd registreras som förv av fondandelar
  Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 12 § eller lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 5 §
 • 2017-03-30 Tillst ta emot och vidarebefordra order fin instr
  Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p3
 • 2017-03-30 Diskretionär portföljförvaltning, LAIF
  Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 §
 • 2017-03-30 Tillst förv/admin andel el aktier ftg koll invest
  Tillstånd att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p1
 • 2017-03-30 Tillstånd ta emot medel med redovisningsskyldighet…
  Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p2
 • 2017-03-30 Tillstånd att lämna investeringsråd
  Tillstånd att lämna investeringsråd, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p4
 • 2016-01-08 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2016-01-08 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2016-01-08 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2010-08-23 Diskretionär portföljförvaltning, LVF
  Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
 • 2010-08-23 Tillstånd för förvaring av fondandelar
  Tillstånd för ett fondbolag att ta emot vissa fondandelar för förvaring.
 • 2010-08-23 Tillstånd ta emot medel med redovisningsskyldighet…
  Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 7 kap. 1 § p.2
 • 2010-08-23 Lämna invråd avs finansiella instr (5 kap)
  Tillstånd för ett fondbolag att lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
 • 2005-05-04 Tillstånd till fondverksamhet
  Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §

Förvaltade fonder

Laddar sidan