Företagsregistret

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Adress
Grev Turegatan 14 4tr
114 46 Stockholm
Sverige
Telefon
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556324-5447
Institutnummer hos FI
35568
Status
Aktiv, 2007-10-29

Tillstånd

 • 2008-03-28 Råd ftg o utf tjänster vid fusion o ftgsförvärv
  Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsförvärv, enligt 2 kap. 2 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Se gränsöverskridande handel

ombud - mottagande o vidarebefordran order betr fin instr

ombud - investeringsrådgivning till kund betr fin instr

Laddar sidan