Företagsregistret

Brummer Multi-Strategy 2xL

Adress
Sverige
Telefon
Kategori
Specialfond
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
515602-2831
Institutnummer hos FI
60288
Status
Övertagen, 2010-10-25

Tillstånd

  • 2018-03-26 Godkända fondbestämmelser enligt LAIF
    Godkända fondbestämmelser, enligt 12 kap. 3 § lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 kap. 9 § lag (2004:46) om värdepappersfonder
  • 2015-08-17 Underr sv AIF marknadsf av en EES-baserad AIF
    Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 §

Se gränsöverskridande handel

Förvaltas av

Förvaras av

Laddar sidan