Företagsregistret

Tryg Forsikring A/S

Adress
Klausdalsbrovej 601
2750 BALLERUP
Danmark
Telefon
Kategori
Utl. Förs.bolag, gränsöverskridande handel, skade
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
24284
Status
Aktiv, 2009-04-17

Tillstånd

 • 2016-06-15 14. Kredit (direkt)
  14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2016-06-15 15. Borgen (direkt)
  15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 17. Rättsskydd (direkt)
  17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 18. Assistans (direkt)
  18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 3. Landfordon (direkt)
  3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 4. Spårfordon (direkt)
  4. Spårfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 5. Luftfartyg (direkt)
  5. Luftfartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 6. Fartyg (direkt)
  6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 7. Godstransport (direkt)
  7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 9. Annan sakskada (direkt)
  9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 11. Luftfartygsansvar (direkt)
  11. Luftfartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 12. Fartygsansvar (direkt)
  12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-04-17 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

ombud - 18. assistans (direkt)

ombud - 1. olycksfall (direkt)

ombud - 2. sjukdom (direkt)

ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

ombud - 9. annan sakskada (direkt)

ombud - 10. motorfordonsansvar (direkt)

ombud - 11. luftfartygsansvar (direkt)

ombud - 12. fartygsansvar (direkt)

ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

ombud - 17. rättsskydd (direkt)

ombud - 3. landfordon (direkt)

ombud - 4. spårfordon (direkt)

ombud - 6. fartyg (direkt)

ombud - 7. godstransport (direkt)

Laddar sidan