Företagsregistret

Svenska Handelsbanken AB

Adress
Kungsträdgårdsgatan 2
106 70 Stockholm
Sverige
Telefon
08-7011000
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Värdepappersbolag
Administratör av referensvärden
Stort Institut
Försäkringsdistribution
 
Organisationsnummer
502007-7862
LEI kod
NHBDILHZTYCNBV5UYZ31
Institutnummer hos FI
11123
Status
Aktiv, 1993-09-30

Tillstånd

 • 2020-09-14 Administratör av referensvärden
  Auktorisation eller registrering av en fysisk eller juridisk person som kontrollerar tillhandahållandet av referensvärden
 • 2020-02-11 Försäkringsdistribution av pensionsförsäkringar
  Tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende vissa pensionsförsäkringar enligt 7 kap. 1§ lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • 2020-02-11 Försäkringsdistribution av ibips
  Tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter enligt 6 kap. 1§ lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - annat aktieliknande instrument
  VP-inst, SI - annat aktieliknande instrument
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - börshandlade fonder
  VP-inst, SI - börshandlade fonder
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - certifikat
  VP-inst, SI - certifikat
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - depåbevis
  VP-inst, SI - depåbevis
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - derivat
  VP-inst, SI - derivat
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - aktier
  VP-inst, SI - aktier
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - obligationer
  VP-inst, SI - obligationer
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - värdepapperiserade derivat
  VP-inst, SI - värdepapperiserade derivat
 • 2007-11-01 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning…
  Handel med finansiella instrument för egen räkning, enligt 2 kap. 1 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Garantigivn o plac av fin instr med fast åtagande
  Garantigivning och placering av finansiella instrument med fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 6 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Plac av finansiella instrument utan fast åtagande
  Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 7 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-10-17 Tillstånd registreras som förv av fondandelar
  Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 12 § eller lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 5 §
 • 1994-01-01 Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
  Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS), enligt 1 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
 • 1990-08-15 Oktroj och stadfästelse av bolagsordning
  Tillstånd att driva bankrörelse, reglerades av bankrörelselagen som nu är upphävd. Tillståndet har ersatts av tillstånd att driva bankrörelse.

Se gränsöverskridande handel

Filialer

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

agerar ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

agerar ombud - iv. lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

Övrigt