Företagsregistret

Avida Finans AB (Publ)

Adress
Box 38101
100 64 Stockholm
Sverige
Telefon
08-56420100
Kategori
Kreditmarknadsbolag
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556230-9004
Institutnummer hos FI
41506
Status
Aktiv, 2000-01-26

Tillstånd

  • 2000-01-26 Tillstånd att driva finansieringsrörelse
    Tillstånd att driva finansieringsrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse.

Se gränsöverskridande handel

Filialer

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 10. motorfordonsansvar (direkt)

agerar ombud - 11. luftfartygsansvar (direkt)

agerar ombud - 12. fartygsansvar (direkt)

agerar ombud - 17. rättsskydd (direkt)

agerar ombud - 18. assistans (direkt)

agerar ombud - 3. landfordon (direkt)

agerar ombud - 4. spårfordon (direkt)

agerar ombud - 5. luftfartyg (direkt)

agerar ombud - 6. fartyg (direkt)

agerar ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

agerar ombud - 14. kredit (direkt)

agerar ombud - 15. borgen (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - 7. godstransport (direkt)

agerar ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

agerar ombud - 9. annan sakskada (direkt)

agerar ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

agerar ombud - iia) giftermålsförsäkring (direkt)

agerar ombud - iib) födelseförsäkring (direkt)

agerar ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - iv. lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

uppdrag

Laddar sidan