Företagsregistret

Svea Bank AB

Adress
169 81 Solna
Sverige
Telefon
08-616 99 00
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Litet och icke-komplext institut
 
Organisationsnummer
556158-7634
LEI kod
54930034HWW2QC4U7Z48
Institutnummer hos FI
41509
Status
Aktiv, 2000-11-16

Tillstånd

  • 2012-05-30 Tillstånd att bedriva bankrörelse
    Tillstånd att bedriva bankrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse

Se gränsöverskridande handel

Filialer

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

Övrigt