Undersökning om efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar

FI har undersökt efterlevnaden av EU:s sanktionsförordningar och intern styrning och kontroll inom området.

Inhämtning av information med anledning av regeringsuppdrag

FI kommer inhämta information under andra kvartalet 2021 om effekterna av de nya reglerna om marknader för finansiella instrument…

Remissvar: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet

Betänkandet innehåller förslag på en rad olika politikområden som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten.…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan