Monark Finans tillstånd återkallas
2018-05-23| Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

Stora förändringar av ramverket för bankernas kreditriskmodeller

Regelverket för metoden för intern riskklassificering (IRK-metoden eller internmetoden) kommer att genomgå en rad förändringar…

Branschsamtal om användning molntjänster
2018-05-21| Fintech Nyheter

FI har bjudit in till ett rundabordssamtal om frågor som gäller vid utläggning av verksamhet till molntjänstleverantörer. FI:s…

Jobba på FI

Utvecklas i en kunskapsintensiv miljö

Se alla lediga jobb
Laddar sidan