Remissvar: Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

Publicerad 2024-02-26

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om regeringens möjligheter att besluta föreskrifter i allvarliga fredstida kriser. Förslaget är väl avvägt…

Efrag publicerar utkast till digitala taxonomier för hållbarhetsrapportering

Publicerad 2024-02-26

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat två utkast till särskild…

Finansinspektionen undersöker Swedbank

Publicerad 2024-02-23

FI ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 4, 2023

Publicerad 2024-02-23

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det fjärde kvartalet 2023.

Viktigt med en helhetssyn vid förändring av villkoren på bostadsmarknaden

Publicerad 2024-02-22

FI har fått i uppdrag av regeringen att ta ställning till en höjning av bolånetaket från 85 procent till 90 procent. Samtidigt föreslår regeringen…

FI ställer krav på digitala amorteringsunderlag

Publicerad 2024-02-20

Från och med september måste banker och andra bolåneföretag lämna amorteringsunderlag digitalt och snabbt. Det gör det enklare för kunderna att ta…

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.