Andra myndigheters roll

FI delar ansvaret för konsumentskyddet på finansmarknaden med andra myndigheter och organisationer.

Ansvarsuppgifterna skiljer sig dock åt. Exempelvis har inte FI uppgiften att ingripa i enskilda konsumenters mellanhavanden med enskilda företag medan detta är viktiga uppdrag för både Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket (KOV).

Information till konsumenter, till exempel genom vägledning och prisjämförelser, tillhandahålls av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt de kommunala budget- och skuldrådgivarna och konsumentvägledarna som vägleder och informerar konsumenterna.

Andra myndigheter och organisationer med ansvar för konsumentskydd är Pensionsmyndigheten och Konkurrensverket.

 

Här kan du få mer hjälp

Sök din kommunala konsumentvägledning

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Insättningsgarantin (Riksgälden)

Inkassonämnden (Svensk Inkasso)

Hallå konsument (Oberoende rådgivning via Konsumentverket)

Konsumentverket (KOV)

Konsumenternas Bank- och finansbyrå (Konsumenternas.se)

Konsumenternas Försäkringsbyrå (Konsumenternas.se)

Pensionsmyndigheten

Konkurrensverket

Senast granskad: 2018-04-27
Laddar sidan