Resultat

2013

FI positiv till finanskrisförslag men vill behålla mer makrotillsyn

FI stödjer Finanskriskommitténs förslag att inrätta ett så kallat makrotillsynsråd via lagstiftning. Förslaget ligger mycket nära det samverkansråd som FI och Riksbanken redan bildat genom en överenskommelse.

Laddar sidan