Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

OBS! Avancerad sök  kan inte innehålla flera ord i  Avsändare/Mottagare . Använd då istället fritextsöken. 

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-09-1720-21085Klagomål - ForexKonsument
2020-09-1720-21084Stillfront Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21083UBAMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Rapportering
2020-09-1720-21082Gränges AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21081S&P Insurance Advisory ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21080Schroder Investment Management (Europe) S.A., svensk filialFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21079Klagomål - BankerKonsument
2020-09-1720-21078ChinaAMC FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21077FinansMäklarna i Skåne ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21076OQAM ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21075Begäran om utlämnande av handlingMarknadstillsyn
2020-09-1720-21074Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21073Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21072Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21071Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21069Lazard Global Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21068Cyxone ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21067Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21066Zaplox ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21065QIAGENUndantag från rapporteringsskyldighet - EMIR art 9.1Kapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21064Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21063Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21062Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21061Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - UR TRADE FIX LTD (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21060Amasten Fastighets AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21059Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Kapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21058Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21057Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21056ÄgarprövningBankrätt
2020-09-1720-21055Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21054Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21053Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21052Klagomål - Lowell Sverige ABKonsument
2020-09-1720-21051Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21050Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21049Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21048Förfrågan om bolagKonsument
2020-09-1720-21047Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21046Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21045Mikrofonden Sverige ekonomisk föreningFörfrågan om regelverkTillstånd
2020-09-1720-21044Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21043Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - DBC SPRL art 4 IDDKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21042Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21041EXCALIBUR ASSET MANAGEMENT ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21040Hedvig ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21039Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-09-1720-21038CAAM Fund Services ABFörfrågan om verksamhetUppförandetillsyn
2020-09-1720-21037Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.Förfrågan om verksamhetUppförandetillsyn
2020-09-1720-21036Begäran om utlämnande av handlingTillstånd
2020-09-1720-21035Solid FörsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2020-09-1720-21034SWECO AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21033Scandion Oncology A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21032Aon Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21031Seamless Distribution Systems ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21030Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Modulr FS Limited (EU) 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21029Nokas Värdehantering ABReviderad verksamhetsplanBanktillsyn
2020-09-1720-21028Förfrågan om penningtvättslagenKonsument
2020-09-1720-21027Bank of EnglandÄndrade förhållanden om filialverksamhetBankrätt
2020-09-1720-21026MGI Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21025Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2020-09-1720-21024Hypoteket FondförvaltningFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-09-1720-21023Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2020-09-1720-21022Enfuce License ServicesFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-09-1720-21021Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Modulr FS Limited Article 28Kapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21020M&G (LUX) Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21019Loomis Sverige ABReviderad verksamhetsplanBanktillsyn
2020-09-1720-21018Telia PensionsstiftelseAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2020-09-1720-21017Handelsbanken Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21016Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - OFFICIUM ASSET MANAGEMENT 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21015ÄgarledningsprövningBankrätt
2020-09-1720-21014-[MAKULERAD]-
2020-09-1720-21013Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Yoello Limited, Article 28Kapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21012Länsförsäkring KronobergAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2020-09-1720-21011Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SICAV ODDO BHF 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21010Garantum Fondkommission AktiebolagLedningsprövningTillstånd
2020-09-1720-21009Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2020-09-1720-21008ÄgarprövningBankrätt
2020-09-1720-21007Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2014/65/EU Cadogan Risk Management Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21006Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - NORDEA 2, SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-21005Anoto Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21004Förfrågan om villkor för att säga upp avtal med bankKonsument
2020-09-1720-21003Magnolia Bostad AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21002BravidaAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-1720-21001Förfrågan om bolagKonsument
2020-09-1720-21000Institutional Cash Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2010/44/EUKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-20999HSBC Global Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet -Kapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-20998Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-09-1720-20997Länsförsäkringar UppsalaInformation om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2020-09-1720-20996Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-20995Holmia Livförsäkring ABAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
2020-09-1720-20994Anticimex Försäkringar ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2020-09-1720-20993Handelsbanken Fonder ABTillstånd att lägga samman värdepappersfond/specialfond/mottagarfondKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-20992BlueBay FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-09-1720-20991Enligt sändlistaAvstämning av uppgifterFinansiella risker
2020-09-1720-20990FinansinspektionenTillämpning av bankpaketet - kapitaltäckningsdirektivet (CRD) och tillsynsförordningen (CRR)Finansiella risker
2020-09-1720-20989Mind Finance ABÄndring av vdBankrätt
2020-09-1720-20988Sveriges AdvokatsamfudBegäran om yttrandeMarknadstillsyn
2020-09-1720-20987Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - HANetf ETC Securities plcMarknadstillsyn
2020-09-1720-20986Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2020-09-1720-20985Förfrågan om lånKonsument
2020-09-1720-20984Klagomål - PaypalKonsument

Laddar sidan