Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

OBS! Fredag den 22 oktober kl. 12 kommer diariet på fi.se stängas ned för tekniskt underhåll. Systemet kommer att vara tillgängligt igen på förmiddagen måndag den 25 oktober. 

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-10-1421-26858Begäran om utlämnande av handlingMarknadstillsyn
2021-10-1421-26857Tink ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2021-10-1421-26856Klagomål - VCCKonsument
2021-10-1421-26855Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26854Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26853Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26852Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26851Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26850SEB Investment Management ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-10-1421-26849Förlängning av tidsfristKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26848ICA Banken ABAnmälan om klassificering som litet och icke-komplext institutBankrätt
2021-10-1421-26847Danish Financial Supervisory Authority, DanmarkIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Movinn A/SMarknadstillsyn
2021-10-1421-26846Klagomål - MTOKonsument
2021-10-1421-26845Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-10-1421-26844Goldcup 28898 ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26843Altor Fund Manager ABÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Altor Fund IVUppförandetillsyn
2021-10-1421-26842Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, MORGAN STANLEY B.V., MORGAN STANLEY FINANCE LLCMarknadstillsyn
2021-10-1421-26841Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26840Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-10-1421-26839Legal & General UCITS ETF PLCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26838UTI Indian Fixed Income Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26837-[MAKULERAD]-
2021-10-1421-26836Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2021-10-1421-26835Klagomål - Trading People Revolution (TPR)Konsument
2021-10-1421-26834Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26833EviaFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26830Nord Fondkommission ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-10-1421-26829Begäran om biträde från utlandetMarknadstillsyn
2021-10-1421-26828Förfrågan om regelverkKonsument
2021-10-1421-26827Zimpler ABFörfrågan om bolagBanktillsyn
2021-10-1421-26826Bambora ABFörfrågan om segregering klientmedel betaltjänsterBankrätt
2021-10-1421-26825Länsförsäkringar AB (publ)Beslut om grupptillsynFörsäkringsrätt
2021-10-1421-26824Sparbanken SydFörfrågan om regelverkOperativa risker
2021-10-1421-26823Klagomål - DaxironKonsument
2021-10-1421-26822Bedömning av projektStöd och säkerhet
2021-10-1421-26821Plan 2021-2022Stöd och säkerhet
2021-10-1421-26820Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26819Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26818Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26817Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-10-1421-26816Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26815Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26814Anmälan om brister efterföljande penningtvättslagenOperativa risker
2021-10-1421-26813Intyg om ej återkallat tillståndMarknader
2021-10-1421-26812FinansinspektionenInformation om företag som omfattas av lagen om resolutionFinansiella risker
2021-10-1421-26810ICA Banken ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2021-10-1421-26809Sörmlands SparbankTillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolagBankrätt
2021-10-1421-26808Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26807Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26806Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26805Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-10-1421-26804Länsförsäkringar JämtlandLedningsprövningTillstånd
2021-10-1421-26803Cypraea ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagTillstånd
2021-10-1421-26802Nowonomics AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-10-1421-26801Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26799Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26798Sigorta ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-10-1421-26797Sigorta ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-10-1421-26796Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26795Amundi FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26794Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-10-1421-26793FinansinspektionenRapport - Ett ramverk för konsumentskyddetPress
2021-10-1421-26792Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-10-1421-26791Ferroamp Elektronik AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-10-1421-26790SEB Pension och Försäkring ABPlacering av maskinläsbara medier, utrustning m. m. utomlandsTillstånd
2021-10-1421-26787Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Placering av maskinläsbara medier, utrustning m. m. utomlandsTillstånd
2021-10-1421-26786MOBA NetworkAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-10-1421-26785Begäran om utlämnande av handlingUppförandetillsyn
2021-10-1421-26784Risicum Capital ABLedningsprövningTillstånd
2021-10-1421-26783Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2021-10-1421-26782Intyg om ej återkallat tillståndMarknader
2021-10-1421-26781Finanstilsynet, NorgeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - AutoStore Holding Ltd.Marknadstillsyn
2021-10-1421-26780Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26779Never Eat Alone Public Value Advisor ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2021-10-1421-26778Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
2021-10-1421-26777NäringsdepartementetRemiss - Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)Juridisk samordning
2021-10-1421-26776Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - SphereInvest Global UCITS ICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan