Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-04-1621-9507Klarna Bank ABUnderrättelse om filialetablering inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2021-04-1621-9506Förfrågan om investeringsbedrägerierKonsument
2021-04-1621-9505Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Fisher Investments Institutional Funds plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9504Förfrågan om bedrägeriKonsument
2021-04-1621-9503Curando Nordic ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1621-9502Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Aareal Bank AG 2013/36/EUBankrätt
2021-04-1621-9501Förfrågan om avgifter på betalkortKonsument
2021-04-1621-9500Kinda-Ydre SparbankInformation om verksamheten - årsakt 2021Bankrätt
2021-04-1621-9499Releasy Customer Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9498Förfrågan om lytt av tillgångar och omsättning mellan bolagKonsument
2021-04-1621-9497Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - TALSEN EUROPE article 4 IDDKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9496Inter Partner Assistance SAGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2021-04-1621-9495Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BONNET ASSURE FINANCE 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9494BNP Paribas EasyÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9493Scandic Hotels Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1621-9492Sensys Gatso Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1621-9491LifeClean International AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1621-9490Systematica UCITS Fund ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9489Scandinavian ChemoTech ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1621-9488Systematica UCITS Fund ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9487Advokatfirman Cederquist KBAnmälan om avyttring av kvalificerat innehavUppförandetillsyn
2021-04-1621-9486Climeon AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1621-9485Azelio ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1621-9483Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Lorenz Schober 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9482Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Barta & Partner Versicherungsmaklergesellschaft m.b.H. 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9481Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Thomas Laimer 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9480Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Reinfried Jost 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9479Klagomål på bankKonsument
2021-04-1621-9478Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2021-04-1621-9477Mercer (Sweden) ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9476Klagomål på bankernas behandling av kunderKonsument
2021-04-1621-9475Svenska Bostadsfonden Institution 1 ABAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9474Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Barclays Bank Ireland PLCMarknadstillsyn
2021-04-1621-9473Intyg om ej återkallat tillståndMarknader
2021-04-1621-9472Klagomål på bankernas behandling av kunderKonsument
2021-04-1621-9471Sparbanken Skåne AB (publ)LedningsprövningTillstånd
2021-04-1621-9470Goldcup 100683 ABUnderrättelse om användning av beteckningen EuVECA/EuSEF vid marknadsföring av fonderKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9469Klagomål på bankernas behandling av kunderKonsument
2021-04-1621-9468Advisa ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9467If Skadeförsäkring AB (publ)Information om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-04-1621-9466Förfrågan om bankbyteKonsument
2021-04-1621-9465FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Avdelningschef (vik) på avdelningen Banktillsyn, verksamhetsområde BankHR
2021-04-1621-9464If Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-04-1621-9463Förfrågan om amorteringskravKonsument
2021-04-1621-9462Klagomål på bankKonsument
2021-04-1621-9461Intyg om ej återkallat tillståndMarknader
2021-04-1621-9460ÄgarledningsprövningTillstånd
2021-04-1621-9459ÄgarledningsprövningTillstånd
2021-04-1621-9458Capula Investment Management LLPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9457IHK für München und OberbayernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Büchner Barella Assekuranzmakler GmbH 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9456Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-04-1621-9455Holmström, TomasÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9454Apoteket AB:s PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-04-1621-9453Svenska Handelsbanken ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2021-04-1621-9452Financial and Capital Market Commission, LettlandFörfrågan om personBankrätt
2021-04-1621-9451Holmström, TomasÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9450Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-04-1621-9449Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9448Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9447Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9446Bank of Spain, SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366Bankrätt
2021-04-1621-9445VinnovaEnkät - Innovation i offentlig sektor 2019-2020Styrning och verksamhetsstöd
2021-04-1621-9444Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9443Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9442Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9441Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9440Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9439Ägarprövning tillägg till ärende 21-9434Försäkringsrätt
2021-04-1621-9438Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - J.P. Morgan Structured Products B.V., JPMorgan Chase Bank, N.A., JPMorgan Chase & Co.Marknadstillsyn
2021-04-1621-9437Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - iShares VII plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9436Nordea Funds LtdGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Tjänstemannarörelsens FörvaltningsfondKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9435Knighthead Capital Management, LLCAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9434ÄgarprövningFörsäkringsrätt
2021-04-1621-9433Beslut om godkännande av registreringsdokument - aktierMarknadstillsyn
2021-04-1621-9432Beslut om godkännande av värdepappersnot och sammanfattning - aktierMarknadstillsyn
2021-04-1621-9431Söderberg & Partners Wealth Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9430Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-04-1621-9429Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
2021-04-1621-9428Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-04-1621-9427Förfrågan om inkassohanteringKonsument
2021-04-1621-9426Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - VONTOBEL FUND II 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-04-1621-9425Förfrågan om bedrägerier på sociala medierKonsument
2021-04-1621-9424Skandiabanken Aktiebolag (publ)LedningsprövningTillstånd
2021-04-1621-9423Förfrågan om bankkontoKonsument
2021-04-1621-9422Förfrågan om livräntaKonsument
2021-04-1621-9421Förfrågan om pensionsvillkorKonsument
2021-04-1621-9420Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - The Goldman Sachs Group, Inc.Marknadstillsyn
2021-04-1621-9419Förfrågan om matkortKonsument
2021-04-1621-9418Förfrågan om bedrägeriKonsument
2021-04-1621-9417Klagomål på Trygg HansaKonsument
2021-04-1621-9416Förfrågan om konsumtionslånKonsument
2021-04-1621-9415Klagomål på SwedbankKonsument
2021-04-1621-9414Förfrågan om bank-idKonsument
2021-04-1621-9413Förfrågan om fakturorKonsument
2021-04-1621-9412Förfrågan om bolagKonsument
2021-04-1621-9411Klagomål på IntrumKonsument
2021-04-1621-9410Förfrågan om bolagKonsument
2021-04-1621-9409Förfrågan om betalkortKonsument
2021-04-1621-9408Förfrågan om bank-idKonsument
2021-04-1621-9407Förfrågan om bedrägeriKonsument
2021-04-1621-9406Förfrågan om kundkännedomKonsument
2021-04-1621-9405Förfrågan om kryptovalutorKonsument

Laddar sidan