Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-06-2018-11622Ägarledningsprövning - Investerum ABMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11621Jämföra Pensioner i Sverige ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11620RSG Construction & Specialty ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11619FinansdepartementetRemiss - Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)Finansiell stabilitet
2018-06-2018-11618Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2018-06-2018-11617RSG Construction & Specialty ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11616Sparbanken Skåne AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11615UtrikesdepartementetRemiss - Promemoria om genomförande av EU:s geoblockeringsförordningFinansiell stabilitet
2018-06-2018-11614Swedsom Sarif ekonomisk föreningAvregistrering av ombudMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11613Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MoneyGram International Limited 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11612Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - DB ETC plcKapitalmarknadsrätt
2018-06-2018-11611Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - DB ETC Index plcKapitalmarknadsrätt
2018-06-2018-11610Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Symbiotics (UK) Limited 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11609Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2018-06-2018-11608Invesco WLR Credit Partners LLCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11607Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Crédit Agricole Corporate and Investment BankKapitalmarknadsrätt
2018-06-2018-11606Carnegie Investment Bank ABInformation om verksamhetenBankrätt
2018-06-2018-11605Instantor ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänster/elektroniska pengarMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11604Avrop av successiv leverans av second opinion i rekrytering av kvalificerad HR-specialist från ramavtal med nr 15-12637HR
2018-06-2018-11603EnterCard Group ABGodkännande av ändring i bolagsordningBankrätt
2018-06-2018-11602Sparbanken Eken ABÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorBankrätt
2018-06-2018-11601Begäran om biträde från utlandetBankrätt
2018-06-2018-11600Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AQR Capital Management (Europe) LLP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11599HSBC Global Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11598Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Arne KlarmannMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11597Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Global Insurance Brokers Srl 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11596Understödsföreningen Ystads Fabriks- och Hantverksförenings begravningskassaAvregistrering av understödsföreningFörsäkringsrätt
2018-06-2018-11595Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11594Undersökning om konsumtionskrediter 2017Kredit- och operativa risker
2018-06-2018-11593CS Investment Funds 2Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11592Nordea 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11591Iridian UCITS Fund p.l.c.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11590Macquarie Collective Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11589SICAV ODDO BHFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11588Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Fisher Investments Europe Limited 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11587T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11586Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Falbros Ltd 2014/17/EUMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11585Granit Fonder ABTillstånd att lägga samman värdepappersfond/specialfond/mottagarfondMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11584Strandberg & Partners Kapitalförvaltning ABGodkännande av ändring i bolagsordning/stadgar/reglementeMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11583Origo Capital ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Origo Quest 1Marknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11582FÖRSÄKRINGSSERVICE STOCKHOLM ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11581Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11580Movestic Livförsäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2018-06-2018-11579SkiStar AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-06-2018-11578Stendörren Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-06-2018-11577Autorité de Controle Prudentiel (ACP), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - AXA France lARD 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2018-06-2018-11576Hemfosa Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-06-2018-11575Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Danske Bank A/SKapitalmarknadsrätt
2018-06-2018-11574Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11573Moment Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-06-2018-11572Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Danske Bank A/SKapitalmarknadsrätt
2018-06-2018-11571Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2018-06-2018-11570Avida Finans AB (publ)Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-06-2018-11569ISEC Services ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11568Ägarledningsprövning - Vabis FörsäkringsaktiebolagFörsäkringsrätt
2018-06-2018-11567Ägarledningsprövning - Scania Finans ABBankrätt
2018-06-2018-11566ISEC Services ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11565Prudential Regulation Authority/Bank of England (PRA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Northern Trust Global Services LimitedMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11564Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Symbiotics (UK) Limited 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11563Aviva InvestorsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11562Roslagens SparbankInformation om verksamhetenTillsyn medelstora och små banker
2018-06-2018-11561Scania Finans AktiebolagLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-06-2018-11560Scania Finans AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt

Laddar sidan