Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-02-1720-3944Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2020-02-1720-3943InfrastrukturdepartementetRemiss - av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhetFinansiell stabilitet
2020-02-1720-3942Klagomål - SEBKonsument
2020-02-1720-3938Förfrågan om regelverkTillstånd
2020-02-1720-3937LivsmedelsverketRemiss - Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom leverans och distribution av dricksvatten, Dnr 2020/00702Finansiell stabilitet
2020-02-1720-3936Solid FörsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2020-02-1720-3935White Rock Insurance (Europe) PCC LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3934Säkra Stockholm NoWa ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3933PP Pension Fondförsäkring ABFörfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3932SEB Pension och Försäkring ABFörfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3931Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Förfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3930Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3929Undersökning om regelefterlevnadOperativa risker
2020-02-1720-3928Nordea Livförsäkring Sverige ABFörfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3927Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigtFörfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3926Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3925Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2020-02-1720-3924Folksam ömsesidig livförsäkringFörfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3923SEB Investment Management ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-1720-3922Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2020-02-1720-3921Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3920Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)Förfrågan om rapporteringRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3919Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2020-02-1720-3918Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2020-02-1720-3917Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Natixis Structured Issuance SAMarknadstillsyn
2020-02-1720-3916Landshypotek Bank AktiebolagLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3915Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Société Générale Effekten GmbHMarknadstillsyn
2020-02-1720-3914Förfrågan om amorteringskravKonsument
2020-02-1720-3913Cicero Fonder ABInformation om samarbetsavtalUppförandetillsyn
2020-02-1720-3912Alvima ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3911Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - INSURESILIENCE INVESTMENT FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3910Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3909Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3908Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3907ISEC Services ABMedgivande för fondbolag/AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3906ISEC Services ABMedgivande för fondbolag/AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3905Klagomål - International Business ServicesKonsument
2020-02-1720-3904ISEC Services ABMedgivande för fondbolag/AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3903Interinsure Agencies ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3902Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Astrid Advisors Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3901ISEC Services ABMedgivande för fondbolag/AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3900Lumito AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3899ISEC Services ABMedgivande för fondbolag/AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3898Förfrågan om bolagKonsument
2020-02-1720-3897Klagomål - FinansinspektionenKonsument
2020-02-1720-3896Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3895SSM Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3894Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3893Sjunde AP-fondenPublicering av innehavUppförandetillsyn
2020-02-1720-3892FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som biträdande avdelningschef på avdelningen Kapitalmarknadsrätt, verksamhetsområde MarknaderHR
2020-02-1720-3891InsureMyTrans ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3890Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-1720-3888Bâloise Vie Luxembourg S.A.Förfrågan om regelverkFörsäkringstillsyn
2020-02-1720-3887SSM Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3886Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaFörfrågan om personBankrätt
2020-02-1720-3885Skanska Financial Services ABUndantag från rapporteringsskyldighet - EMIRKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3884Förfrågan om bolag - SAVRKonsument
2020-02-1720-3883Arctic Minerals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3882Klagomål - SepafxKonsument
2020-02-1720-3881Christian Berner Tech Trade ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3880Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - IPAGOO LLPKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3879Klagomål - FxgmKonsument
2020-02-1720-3878Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - INSURESILIENCE INVESTMENT FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3877ENTELIOS TRADING ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3876Finanstilsynet, DanmarkÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Nets Denmark A/SKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3875Klagomål - SwedbankKonsument
2020-02-1720-3874Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-02-1720-3873Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Bretton Woods International Ltd 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3872TransportstyrelsenRedovisning av inköp, leasing och användning av bilar enligt SFS 2009:1 för rapporteringsår 2019Styrning och verksamhetsstöd
2020-02-1720-3871Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3870Sydsvenska Hem AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3869Orexo ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3868Captor Fund Management ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-1720-3867Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LIGHTSMITH CLIMATE RESILIENCE PARTNERS SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3866Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SELECT ALTERNATIVE STRATEGIES ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3865FinansdepartementetRemiss - Förvalsalternativet inom premiepensionenFinansiell stabilitet
2020-02-1720-3864Indecap Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3863Spiltan Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3862Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3861Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3860Klagomål - Ferratum Sweden ABKonsument
2020-02-1720-3859Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3858Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3857Sveab Administrations ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3856Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3855Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2020-02-1720-3854Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Monecor (Europe) Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3853Ljung BengthÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3852Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Stefan Wolfgang Kelch - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3851Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Domenic Stangl - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3850Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ASSURANA 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3849Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Andreas Weiß - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3848Klagomål - Trygg-HansaKonsument
2020-02-1720-3847Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Antonoff Versicherungsmakler Ges.m.b.H.- 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3846Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
2020-02-1720-3845Footway Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3844Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Roland Stephan Knünz - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3843Klagomål - FalckKonsument
2020-02-1720-3842Clayton, Dublier & Rice, LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3841Säkra Stockholm NoWa ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3840Tre Kronor Property Investment ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3839Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - OVB Allfinanzvermittlungs GmbH - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3838Acconeer ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3837Sportamore AB (Publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3836OptiMobile AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3835Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Georg Gfrerer - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3834Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits -DWS INVEST 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3833Seamless Distribution Systems AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3832LeoVegas AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3831Sportamore AB (Publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3830Tundra Fonder ABUnderrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3829-[MAKULERAD]-
2020-02-1720-3828Conova ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3827MedCap AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3826Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - PGF Finanzconsulting Pössl & Partner KG - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3825Kåpan pensioner försäkringsföreningAnmälan om försäkringsteknisk utredningRisktillsyn försäkring
2020-02-1720-3817Nitro Games OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3816Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Christoph Seiberl - 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3815Klagomål - Swedbank ABKonsument
2020-02-1720-3814Arreglo Försäkring & Rådgivning ABFörfrågan om regelverkTillstånd
2020-02-1720-3813Ägarprövning - tillägg till ärende 20-3188Bankrätt
2020-02-1720-3810Danske Invest Management A/SÄndring av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 19-24228 och 19-24410Kapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3809Ägarprövning - tillägg till ärende 20-3188Bankrätt
2020-02-1720-3808ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3807Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3806Banque de France, FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3805Ernst & Young S.A.Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3804Lysa Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Lysa Räntor HållbarKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3803Skandinaviska Enskilda Banken - gruppenTillstånd för ändring av internmetod för kreditriskerFinansiella risker
2020-02-1720-3802Klagomål - KlarnaKonsument
2020-02-1720-3801Lysa Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Lysa Global Aktier HållbarKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3800FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som biträdande utvecklingschef med intresse för mjukvaru- och teknikutvecklingHR
2020-02-1720-3799Klagomål - SEBKonsument
2020-02-1720-3798Klagomål - KivraKonsument
2020-02-1720-3797Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nordea Bank ABPMarknadstillsyn
2020-02-1720-3796FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som biträdande it-driftchef med fokus på it-stödHR
2020-02-1720-3795Lysa Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Lysa Sverige AktierKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3794Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nomura Bank International PLCMarknadstillsyn
2020-02-1720-3793FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som avdelningschef för It-förändringsledningHR
2020-02-1720-3792Lysa Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Lysa RäntorKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3791Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nomura International Funding Pte. Ltd.Marknadstillsyn
2020-02-1720-3790Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Natixis Structured Issuance SAMarknadstillsyn
2020-02-1720-3789AmTrust Insurance Services Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3788Lysa Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Lysa AktierKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3787Euroclear Sweden ABInformation om verksamheten - årsakt 2020 indikatorerInfrastrukturtillsyn
2020-02-1720-3786Nasdaq Stockholm AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2020 indikatorerInfrastrukturtillsyn
2020-02-1720-3785Handelsbanken Liv FörsäkringsaktiebolagAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2020-02-1720-3784Cicero Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3783Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3782Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3781Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-1720-3780Tre Kronor FörsäkringLedningsprövningFörsäkringsrätt
2020-02-1720-3779Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Esma-fondarbetsgruppRapportering
2020-02-1720-3777Ägarprövning - Tillägg till ärende 20-3609Kapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3776Ägarprövning - Tillägg till ärende 20-3609Kapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3775Ägarprövning - Tillägg till ärende 20-3609Kapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3774Banque de France, FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - TSAF OTC SA 2014/65/EU 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3773Ägarprövning - Tillägg till ärende 20-3609Kapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3772Ägarprövning - tillägg till ärenden 20-3609Kapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3771PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3770Alelion Energy Systems AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3769Avanza Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-1720-3768Alelion Energy Systems AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3767Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-1720-3766Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-1720-3765Bankgirocentralen BGC ABInformation om verksamheten - årsakt 2020 indikatorerInfrastrukturtillsyn
2020-02-1720-3764Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-1720-3763PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3762Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-1720-3761Groupe Baloise Assurances a LuxembourgFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2020-02-1720-3760Transcom WorldWide ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3759Swedol AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3758Klagomål - Nordea Bank Abp och Swedbank ABKonsument
2020-02-1720-3757Unibap AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3756Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2020-02-1720-3755Net Insight ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3754Haldex AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3753Scout Gaming Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-1720-3752Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan