Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-06-1819-13684Kantura ABGodkännande av ändring i bolagsordningBankrätt
2019-06-1819-13683ÄgarledningsprövningFörsäkringsrätt
2019-06-1819-13682Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MoneyHub Financial Technology Ltd 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13681SimptInformation om den öppna konsultationenPenningtvätt
2019-06-1819-13680Addus Advokat ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13679Kommunassurans Syd Försäkrings ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13678ÄgarprövningBankrätt
2019-06-1819-13677Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-1819-13676Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13675Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-06-1819-13674Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-06-1819-13673Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-06-1819-13672Leksands SparbankIntyg avseende verksamhetstillståndBankrätt
2019-06-1819-13671Pensa Sverige ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13670Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
2019-06-1819-13669Bjursås SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
2019-06-1819-13668Göteborg Energi ABAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.m.Kapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13667GÖTEBORG ENERGI DIN EL ABAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.m.Kapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13666Northern Light Management ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13665Northern Light Management ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13664ÄgarprövningBankrätt
2019-06-1819-13663Anställdas lån - årsakt 2019Juridisk samordning
2019-06-1819-13662Sydkraft Försäkring ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2019-06-1819-13661DCI Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13660Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13659Ägarledningsprövning - Soderberg & Partners Securities ABKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13658Central Bank of Ireland m.fl.Tillsynskollegium för Western Union – årsakt 2019Penningtvätt
2019-06-1819-13657Förfrågan om försäkringsansvarKonsument
2019-06-1819-13656Norrfinans Företagsförsäkringar ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13655Klagomål - OPR Finance ABKonsument
2019-06-1819-13654Norrfinans Livförsäkringar ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13653Norrfinans Företagsförsäkringar ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13652SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13651Norrfinans Livförsäkringar ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13650Coeli Wealth Management ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13649Göteborg Energi ABUndantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivatKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13648Klagomål - Svea InkassoKonsument
2019-06-1819-13647Länsförsäkringar Sak FörsäkringsaktiebolagUndantag från clearingskyldighetInfrastrukturtillsyn
2019-06-1819-13646Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-1819-13645If Skadeförsäkring AB (publ)Undantag från clearingskyldighetInfrastrukturtillsyn
2019-06-1819-13644Begäran om utlämnande av handlingUppförandetillsyn
2019-06-1819-13643Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13642CS INVESTMENT FUNDS 3Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13641Ulricehamns SparbankUndantag från skyldighet att upprätta beredskapsmekanismBankrätt
2019-06-1819-13640Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13639Coeli Wealth Management ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13638Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Citadel Europe LLP 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13637Morgan Stanley & Co. LLCAnmälan om stabiliseringshandel - Veoneer, Inc.Marknadstillsyn
2019-06-1819-13636Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13635Länsförsäkringar BlekingeBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13634Estea ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13633FCGFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13632FinansinspektionenTillfällig anställning som jurist på avdelningen Kapitalmarknadsrätt, verksamhetsområde MarknaderHR
2019-06-1819-13631Eurocaution Benelux S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13630Svenska Handelsbanken ABUndantag från skyldighet att upprätta beredskapsmekanismBankrätt
2019-06-1819-13629Klagomål - SwedbankKonsument
2019-06-1819-13628Förfrågan om investeringsbedrägeriKonsument
2019-06-1819-13627Klagomål - SBABKonsument
2019-06-1819-13626Moll Wendén Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-06-1819-13625Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorBankrätt
2019-06-1819-13624Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT INFRASTRUCTURE IV CO-INVESTMENT F SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13623Freedom Finance Kreditservice ABÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorBankrätt
2019-06-1819-13622Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Trade Capital Markets TCM Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13621Förfrågan angående misstanke om penningtvättKonsument
2019-06-1819-13620WASSUM VärdepappersaktiebolagAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13619Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LCC Trans-Sending LimitedKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13618SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13617Förfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2019-06-1819-13616Idogen ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-1819-13615HandelsbankenBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13614Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-1819-13613Ägarledningsprövning - Euria ABTillstånd
2019-06-1819-13612Förfrågan om bolag/produkt - TNST /Credit SuisseKonsument
2019-06-1819-13611Klagomål - UtlåningssystemKonsument
2019-06-1819-13610Cimco Marine AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-1819-13609Flaggningsskyldighet för fysiska/juridiska personerMarknadstillsyn
2019-06-1819-13608Swedbank ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-1819-13607PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-1819-13606Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-1819-13605Förfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2019-06-1819-13604Hoist Finance AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-06-1819-13603Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-06-1819-13602Anslag 2:4 KrisberedskapStöd och säkerhet
2019-06-1819-13601Beredskapssamarbete - Nationell risk- och förmågebedömning 2019Stöd och säkerhet
2019-06-1819-13600Förfrågan om pantsättning av aktierKonsument
2019-06-1819-13599Förfrågan om regelverkBankrätt
2019-06-1819-13598Klagomål - ProcapitalmarketKonsument
2019-06-1819-13597Klagomål - ComHemKonsument
2019-06-1819-13596FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist till avdelningen Kapitalmarknadsrätt, område MarknaderHR
2019-06-1819-13595Handelsbanken Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-06-1819-13594Nordea Hypotek Aktiebolag (publ)LedningsprövningBankrätt
2019-06-1819-13593If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan