Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-10-2119-22827Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22826Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22825FinansinspektionenKvartalsbeslut om kontracykliskt buffertvärdeMakroanalys
2019-10-2119-22824Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DMS Investment Management ServicesKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22823Klagomål - SkandiabankenKonsument
2019-10-2119-22822Trium UCITS Platform plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22821Fabege ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22820Förfrågan om redovisning av pensionstransaktionerKonsument
2019-10-2119-22819EXCALIBUR ASSET MANAGEMENT ABTillstånd till avveckling av fondKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22818Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22817Förfrågan om rapporteringskrav från FinansbolagKonsument
2019-10-2119-22816Förfrågan om kontanthantering bankKonsument
2019-10-2119-22815Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22814Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-10-2119-22813Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22812Förfrågan om brister avseende outsourcingFörsäkringsrätt
2019-10-2119-22811Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22810Credit Suisse Index Fund (Lux)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22809Sensor Fonder ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22808Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22807Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22806Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22805Godkännande av grundprospektProspekt och redovisning
2019-10-2119-22804Aon Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22803Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22802Godkännande av grundprospektProspekt och redovisning
2019-10-2119-22801Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22800First Trust Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22799Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22798Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22797Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22796Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22795Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22794Undersökning om marknadsmissbrukKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22793Fördjupad analys – Förlustabsorberande kapacitet hos uppskjutna skatterRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22792Sirius International Försäkringsaktiebolag (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22791Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SCIO-FUND SICAV-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22790Dina Försäkring ABEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22789Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22788Folksam ömsesidig sakförsäkringEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22787Folksam Liv - GruppEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22786Dodge & Cox Worldwide Funds plcAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22785Sveriges AdvokatsamfundBegäran om yttrandeProspekt och redovisning
2019-10-2119-22784SEB Life and Pension FörsäkringsgruppEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22783BNP Paribas Cardif Livförsäkring ABEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22782Anmälan om emission av kapitalinstrumentKapital och redovisning
2019-10-2119-22781BNP Paribas Cardif Försäkring ABEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22780Curando Nordic ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22779AFA SjukförsäkringsaktiebolagEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22778Statens inköpscentralEnkät - Litteratur 2019 - tryckta böckerEkonomi
2019-10-2119-22777If Skadeförsäkring AB (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22776Groupe Baloise Assurances à Luxembourg, LuxemburgFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2019-10-2119-22775Nordea Liv FörsäkringsgruppEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22774LMG Försäkrings ABEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22773Euro Accident Livförsäkring ABEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22772Försäkringsaktiebolaget Avanza PensionEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22771CPR Silver AgeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22770Swedbank Försäkring ABEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22769Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22768Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigtEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22767Skandia FörsäkringsgruppEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22766Julin, Per GöranÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22765Försäkringshuset i Jämtland ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22764Tillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22763SPP Pension & Försäkring AB (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22762Länsförsäkringar Göteborg och BohuslänEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22761Länsförsäkringar StockholmEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22760Klagomål - Sparbanken 1826 och Sparbanken SkåneKonsument
2019-10-2119-22759Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigtEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22758Lyxor Asset ManagementÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22757Wifog Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22756Elanders ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22755Klövern ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22754FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist till avdelningen Kapitalmarknadsrätt, område MarknaderHR
2019-10-2119-22753Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i Sverige - ARDIAN EXPANSION FUND VKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22752Folksam ömsesidig livförsäkringLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-10-2119-22751Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22750Länsförsäkringar StockholmAnmälan om styrelsens samlade kompetensFörsäkringsrätt
2019-10-2119-22749Förfrågan om försäkringsbolagKonsument
2019-10-2119-22748Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22747Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Olivier Pacaut (EU) 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22746Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - IFC INVESTMENTS CYPRUS LTD (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22745MGI Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22744Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22743Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - IFC INVESTMENTS CYPRUS LTD (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22742SynAct Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22741CPR Croissance RéactiveÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22740Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag Sun Hill Real Investment Management (Malta) Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22739Atlas Copco ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22738Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CQS (UK) LLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22737UBS (Lux) Bond FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22736Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22735Ägarledningsprövning Sirius International FörsäkringsaktiebolagFörsäkringsrätt
2019-10-2119-22734Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet GLOBAL REAL ESTATE DEBT PARTNERS - FUND II (UK) 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22733Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet ASIA PACIFIC CITIES FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22732Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet ENHANCED REAL ESTATE SERIES APAC II - CHINA OUTLETS SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22731Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet EUROPEAN CITIES PARTNERSHIP SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22730DistIT ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22729Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigtInformation om verksamhetenRisktillsyn försäkring
2019-10-2119-22728OEM International AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22727Moberg Pharma AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22726BaselkommitténInternationell expertgrupp för redovisning AEG - Årsakt 2019Kapital och redovisning
2019-10-2119-22725Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-10-2119-22724Förfrågan om information till bankKonsument
2019-10-2119-22723Alpcot ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22722Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-10-2119-22721SynAct Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22720ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22719Undersökning om verksamhetenUppförandetillsyn
2019-10-2119-22718Förfrågan om reseförsäkringKonsument
2019-10-2119-22717Ägarprövning - tillägg till ärende 19-22603Bankrätt
2019-10-2119-22716Förfrågan om lägenhetsförsäljning samt köp av lägenhetKonsument
2019-10-2119-22715Klagomål - SEBKonsument
2019-10-2119-22714Nordea 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22713Förfrågan om Stabilitetsrapport 2018:2Makroanalys
2019-10-2119-22712Svensk Ekonomiplanering ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22711GIF FUND SP PPMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22710NCC-koncernens PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-10-2119-22709Advisa ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22708De Nederlandsche Bank (DNB), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag WEX Europé 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22707Förfrågan om tillståndspliktKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22706Advisa Intressenter ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22705Byggmax Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22704Societe GeneraleFörfrågan om regelverkPenningtvätt
2019-10-2119-22703Gaming Corps ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22702Hälsinglands SparbankLedningsprövningBankrätt
2019-10-2119-22701Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - RiverRock Minibond Fund 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22700Baloise Group, LuxemburgFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2019-10-2119-22699Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - FIVE ARROWS GROWTH CAPITAL I SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22698Klagomål - ExceedKonsument
2019-10-2119-22697Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22696Europeiska tillsynskommittén för försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS)Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Alternative Green Insurance GmbHKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22695Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)EIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22694Förfrågan om om automatisk låneförlängningKonsument
2019-10-2119-22693AHA World AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22692Klagomål - ResursKonsument
2019-10-2119-22691Förfrågan om Brokers CommunityKonsument
2019-10-2119-22690Seamless Distribution Systems ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-2119-22689Odin Förvaltning ASGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfond -Kapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22688Brixo ABInformation om verksamhetenBankrätt
2019-10-2119-22687Prestige Capital Management LimitedTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22686Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-10-2119-22685Länsförsäkringar - GruppEIOPA – Genomföra översyn och utvärdering inför 2020Risktillsyn försäkring
2019-10-2119-22684Max Matthiessen ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22683Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperProspekt och redovisning
2019-10-2119-22682Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperProspekt och redovisning
2019-10-2119-22681Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-10-2119-22680MFEX Mutual Funds Exchange ABGodkännande av ändring i bolagsordningKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22679Legal & General UCITS ETF PLCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22678ODDO BHF GénérationÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22677Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - RESS LIVE INVESTMENT A/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22676VitecFörfrågan om bolån och krediterKredit- och operativa risker
2019-10-2119-22675Förfrågan om skuldkvotenKonsument
2019-10-2119-22674Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CAPITAL DYNAMICS LIMITED 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-2119-22673Credit Suisse Wealth Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan