Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-10-1518-18936Undersökning om intern kontrollMarknadsuppförandetillsyn
2018-10-1518-18935Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
2018-10-1518-18934AmTrust Insurance Services Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18933Klagomål angående regler för läkemedelsbolagKonsumentkontakt
2018-10-1518-18932Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
2018-10-1518-18931Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LUXEMBOURG INVESTMENT SOLUTIONS S.A 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18930DB Platinum IVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18929Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
2018-10-1518-18928Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
2018-10-1518-18927Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
2018-10-1518-18926Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
2018-10-1518-18925Aktiebolaget Svensk ExportkreditInformation om lånefacilitetTillsyn medelstora och små banker
2018-10-1518-18924Bank Of GreeceGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EveryPay Payment Services S.A. 2015/2366/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18923Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Ambant Underwriting Services Limited 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18922Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LCC Trans-Sending LimitedMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18921Benefit Provider Sweden ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18920Akrami BornaBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18919Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UNIQA Österreich Versicherungen AG 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18918Benefit Provider Sweden ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18917Benefit Provider Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18916ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18915Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Erika Steker 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18914Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Erika Steker 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18913Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - GrECo JLT Baltic GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18912Förfrågan om bolagKonsumentkontakt
2018-10-1518-18911Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Thomas Peter Zelloth 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18910Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GrECo JLT Specialty GmbHMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18909Landmark Equity Advisors L.L.C.Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18908PensionspedagogenÅterkallelse som försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18907Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Agenta Risiko- und Finanzierungsberatung Ges.m.b.H. 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18906Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Thomas Karl Eller 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18905Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Harald Fischl 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18904Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Herta Abfalter 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18903Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Begäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18902Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Andreas Burian 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18901Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nomura Financial Products Europe GmbH 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18900Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
2018-10-1518-18899Salomäki KirsiBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18898Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-10-1518-18897Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18896Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LA BAUME LINARES ASSURANCES IDD 2016/97Marknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18895Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18894Lindborg LarsBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18893PwCFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18892Himilo ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänster/elektroniska pengarMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18891Stockholmsregionens Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-10-1518-18890Nordic Assistance ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18889If Skadeförsäkring AB (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-10-1518-18888IF Livförsäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-10-1518-18887Capital Insurance Services MIS ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18886Fondab ABMedgivanden rörande kapitalbasenMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18885Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18884Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Royal Bank of CanadaProspekt och redovisning
2018-10-1518-18883Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2018-10-1518-18882FinansinspektionenBeslut om avgift enligt förordning 2007:1135 om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhetEkonomi
2018-10-1518-18881Quartile Fonder ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18880Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-10-1518-18879ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18878Ägarledningsprövning - Nordnet Pensionsförsäkring ABFörsäkringsrätt
2018-10-1518-18877Ägarledningsprövning - Nordnet Pensionsförsäkring ABFörsäkringsrätt
2018-10-1518-18876Ägarledningsprövning - Nordnet Bank ABBankrätt
2018-10-1518-18875Ägarledningsprövning - Nordnet Bank ABBankrätt
2018-10-1518-18874Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2018-10-1518-18873Klagomål - Swedbank i JönköpingKonsumentkontakt
2018-10-1518-18872Klagomål - MovisticKonsumentkontakt
2018-10-1518-18871Klagomål - Orginalbagarn ABKonsumentkontakt
2018-10-1518-18870Förfrågan om avtal mellan USA/Sverige FATCAKonsumentkontakt
2018-10-1518-18869Förfrågan om sanktionsförelägganden m.m.Konsumentkontakt
2018-10-1518-18868CrunchfishAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-10-1518-18867Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2018-10-1518-18866Medivir AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-10-1518-18865Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2018-10-1518-18864Förfrågan om penningtvättsfrågorKonsumentkontakt
2018-10-1518-18863Förfrågan om känsliga personuppgifterKonsumentkontakt
2018-10-1518-18862Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - BNP ParibasKapitalmarknadsrätt
2018-10-1518-18861Waizer ABReviderad verksamhetsplanMarknadsuppförandetillsyn
2018-10-1518-18860MeeToo ABGodkännande av ändring i bolagsordningMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18859Förfrågan om låneinstitutKonsumentkontakt
2018-10-1518-18858Clas Ohlson AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-10-1518-18857Merian Global Investors Series plcAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18856Sparre AnnikaBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18855Pandox AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-10-1518-18854ALCUR FONDER ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Alcur SelectMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18853East Capital Asset Management S.A.Godkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - East Capital PensionMarknadsuppföranderätt
2018-10-1518-18852Nordax Bank AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
2018-10-1518-18851De Nederlandsche Bank (DNB), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NatWest Markets N.V.Marknadsuppföranderätt

Laddar sidan