Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-06-1521-16737Romedahl, Lars Erik GöranKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16736Skandiabanken Aktiebolag (publ)Kartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16735SBAB Bank AB (publ)Kartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16734Nordnet Bank ABKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16733Länsförsäkringar Bank AB - gruppenKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16732Landshypotek AB - gruppenKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16731Kommuninvest i Sverige ABKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16730Klarna Bank ABKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16729Avanza Bank ABKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16728Aktiebolaget Svensk ExportkreditKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16727Nordea Bank Abp, filial i SverigeKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16726DNB Bank ASA, filial SverigeKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16725Danske Bank A/S, Danmark, Sverige FilialKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16724Swedbank ABKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16723Skandinaviska Enskilda Banken ABKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16722Svenska Handelsbanken ABKartläggning av kategori 1 institut, kategori 2 institut och filialerOperativa risker
2021-06-1521-16721FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som säkerhetshandläggare på avdelningen Stöd och säkerhet, verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstödHR
2021-06-1521-16720Utländska tillsynsmyndigheter Klarna BankInternationell samarbetsgrupp om tillsynBanktillsyn
2021-06-1521-16719RiksgäldenSamverka med annan myndighetBanktillsyn
2021-06-1521-16718Förfrågan om ISK kontonKonsument
2021-06-1521-16717ALMI Invest Västsverige ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1521-16716ALMI Invest Stockholm ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1521-16715Ägarledningsprövning Almi Invest Mitt ABTillstånd
2021-06-1521-16714Simris Alg AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16713ALMI Företagspartner Skåne AktiebolagLedningsprövningTillstånd
2021-06-1521-16712Embellence Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16711Klagomål - Santander Consumer bankKonsument
2021-06-1521-16710ALMI Företagspartner Skåne AktiebolagLedningsprövningTillstånd
2021-06-1521-16709Ägarledningsprövning Almi Invest Västsverige ABTillstånd
2021-06-1521-16708Almi Företagspartner Mälardalen ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1521-16707PictetÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1521-16706Almi Företagspartner Stockholm Sörmland ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1521-16705Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaFörfrågan om försäkringsförmedlingTillstånd
2021-06-1521-16704Advokatfirman Vinge KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-06-1521-16703Coor Service Management Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16702Klagomål - Länsförsäkringar JönköpingKonsument
2021-06-1521-16701Förfrågan om bedrägeriKonsument
2021-06-1521-16700Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2021-06-1521-16699Sparbankernas RiksförbundFörfrågan om regelverkOperativa risker
2021-06-1521-16698Brummer Multi-Strategy ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterUppförandetillsyn
2021-06-1521-16697Sidensjö sparbankAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2021-06-1521-16696Säkra Limhamn ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2021-06-1521-16695Skandiabanken Aktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
2021-06-1521-16694Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-06-1521-16693IPM Informed Portfolio Management AktiebolagAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-06-1521-16692Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-06-1521-16691Nordea Investment Management ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1521-16690Försäkringsaktiebolaget Vattenfall InsuranceRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2021-06-1521-16689Gimi ABReviderad verksamhetsplanBanktillsyn
2021-06-1521-16687Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1521-16686Klagomål -Pay palKonsument
2021-06-1521-16685Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-06-1521-16684Sparbanken AlingsåsÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1521-16683FinansinspektionenInternationell handbok för FinansinspektionenEkonomisk analys
2021-06-1521-16682FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Hr-specialist på avdelningen HR, verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstöd.HR
2021-06-1521-16681Klagomål - NordnetKonsument
2021-06-1521-16680Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filialAnmälan om klagomålsansvarigBankrätt
2021-06-1521-16679Ikano Bank AB (publ)Anmälan om stora exponeringarBankrätt
2021-06-1521-16678Förfrågan om amorteringKonsument
2021-06-1521-16677Indecap Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16676Förfrågan om blankningarKonsument
2021-06-1521-16675Svenska Handelsbanken ABUndantag från skyldighet att upprätta beredskapsmekanismBankrätt
2021-06-1521-16674JustitiedepartementetInbjudan till samrådsmöte inför ARCMarknader
2021-06-1521-16673Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1521-16672Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2021-06-1521-16671QBE Europe SA/NV, filial SverigeUnderrättelse om ansvarsförsäkringTillstånd
2021-06-1521-16670QBE Europe SA/NV, filial SverigeUnderrättelse om ansvarsförsäkringTillstånd
2021-06-1521-16669Advokatfirman VingeFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-06-1521-16668Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaUtbyte av information mellan myndigheter enligt artikel 22.8 CSDRInfrastrukturtillsyn
2021-06-1521-16667Nordeuropa Liv & Hälsa ABFörfrågan om regelverkTillstånd
2021-06-1521-16666Finansinspektionen, FinlandUtbyte av information mellan myndigheter enligt artikel 22.8 CSDRInfrastrukturtillsyn
2021-06-1521-16665FinansinspektionenInternt regelverk - rutiner för rättsliga ställningstagandenJuridisk samordning
2021-06-1521-16664Skandinaviska Enskilda Banken ABIntyg avseende verksamhetstillståndBankrätt
2021-06-1521-16663[MAKULERAD]-
2021-06-1521-16662Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1521-16661Accelerant Insurance LimitedUnderrättelse om ansvarsförsäkringTillstånd
2021-06-1521-16660ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16659Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ING Luxembourg 2013/36/UEBankrätt
2021-06-1521-16658Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1521-16657Game Chest Group (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16656TBD30 ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16655Säkra ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1521-16654Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1521-16653FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Senior Redovisningsexpert på avdelningen Marknadstillsyn, verksamhetsområde MarknaderHR
2021-06-1521-16652FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Senior Modellexpert på avdelningen Finansiella risker, verksamhetsområde BankHR
2021-06-1521-16651ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16650ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16649Förfrågan om kryptovalutorKonsument
2021-06-1521-16648ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16647Klagomål - MottoFxKonsument
2021-06-1521-16644Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2021-06-1521-16643S.P. MODH Stockholm ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2021-06-1521-16642ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16641ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16640ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16639ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16638ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16637ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16636ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1521-16635Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2021-06-1521-16634Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-06-1521-16633Rosén & Partner Försäkringsmäklare ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1521-16632Melqart Asset Management (UK) Ltd.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-06-1521-16631Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-06-1521-16630Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2021-06-1521-16629OrganoClick ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16628Eurobattery Minerals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16627Ortoma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16626H & M Hennes & Mauritz ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16625Signatur Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16624Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-06-1521-16623Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-06-1521-16622Corem Property Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16621Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-06-1521-16620Förfrågan om företagskontoKonsument
2021-06-1521-16619Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Deutsche Börse Commodities GmbHMarknadstillsyn
2021-06-1521-16618Cibus Nordic Real Estate AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1521-16617Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1521-16616Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2021-06-1521-16615Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2021-06-1521-16614Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2021-06-1521-16613Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1521-16612Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
2021-06-1521-16611ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1521-16610Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan