Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2024-02-2324-6103Pharmacolog i Uppsala ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6102Zmarta försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2024-02-2324-6101-ÄgarledningsprövningTillstånd
2024-02-2324-6100-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-02-2324-6099Garantum Fondkommission AktiebolagUnderrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetVärdepapperstillstånd
2024-02-2324-6098-ÄgarprövningVärdepapperstillstånd
2024-02-2324-6097Norion Bank ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2024-02-2324-6096-Anmälan om emission av kapitalinstrumentFinansiella risker, Bank
2024-02-2324-6095-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-02-2324-6094-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-02-2324-6093Statens inköpscentralEnkät - förstudie Utrikes hotell 2024Ekonomi
2024-02-2324-6092Verdane Fund Manager ABInformation om verksamhetenFondtillsyn
2024-02-2324-6091-Klagomål - Bankernas hanteringKommunikation
2024-02-2324-6090Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Triple Private Equity Fund I SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6089Credit Suisse Wealth Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6088-Förfrågan om amorteringKommunikation
2024-02-2324-6087Indecap Fonder ABInformation om verksamhetenFondtillsyn
2024-02-2324-6086Resscapital ABInformation om verksamhetenFondtillsyn
2024-02-2324-6085HUBSO GROUP ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6084Arthur J Gallagher Nordic ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2024-02-2324-6083SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6082Infranode ABInformation om verksamhetenFondtillsyn
2024-02-2324-6081-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-02-2324-6080-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetHandelstillsyn
2024-02-2324-6079-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2024-02-2324-6078Invesco Markets II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6077-Förfrågan om regelverkTillståndsrätt
2024-02-2324-6073-Förfrågan om försäkring- och låneförmedlingTillstånd
2024-02-2324-6072-PersonalaktHr
2024-02-2324-6071-PersonalaktHr
2024-02-2324-6070-Ägarledningsprövning - Avanza Fonder ABTillstånd
2024-02-2324-6069Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaInformation om gränsöverskridande verksamhet - Hanover Investors Management (Malta) Limited 2011/61/EUAktiemarknadsrätt
2024-02-2324-6068-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2024-02-2324-6067ViaCon Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6066-Ägarledningsprövning - Avanza Bank ABTillstånd
2024-02-2324-6065Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ARDAN QIAIF ICAV 2011/61/EUFondtillstånd
2024-02-2324-6064Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - PARTNERSGROUP FUND FINANCING SOLUTIONS (EUR) L.P.S.C.SP., SICAV RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6063Icambio ABDispens från rapporteringBetaltillsyn
2024-02-2324-6062-Klagomål - Svea InkassoKonsument
2024-02-2324-6061Avanza Bank ABLedningsprövningTillstånd
2024-02-2324-6060Lazard Convertible GlobalÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6059Nordea 1 SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6058-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
2024-02-2324-6057BNP Paribas FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6056-Klagomål - Visma financial soluttions ABKonsument
2024-02-2324-6055Lazard Credit Fi SRIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6054-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
2024-02-2324-6053Magus wealthFörfrågan om tillståndspliktVärdepapperstillstånd
2024-02-2324-6052Perpetual Investment Services Europe ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6051Oncopeptides ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6050Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EXPERT INVESTOR SICAV-SIF 2011/61/EUFondtillstånd
2024-02-2324-6049-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2024-02-2324-6048Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HAVELI INVESTMENTS SOFTWARE FUND I LUXEMBOURG SCSP 2011/61/EUFondtillstånd
2024-02-2324-6047Cardeon AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6046Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SSG Private Credit Platform SCA SICAV RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6045Soltech Energy Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6044Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ARDIAN SEMICONDUCTOR S.C.A, SICAV-RAIFKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6043AddEqt ABLedningsprövningTillstånd
2024-02-2324-6042The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6041Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ItalienInformation om gränsöverskridande verksamhet - Sagitta SGR S.p.A. 2011/61/EUAktiemarknadsrätt
2024-02-2324-6040-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2024-02-2324-6039Allspring (Lux) Worldwide FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6038Kvix ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6037Emso Clover plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6035Qbrick AB (publAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6034-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2024-02-2324-6033Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - T.ROWE PRICE FUNDS SICAV 2009/65/EUFondtillstånd
2024-02-2324-6032Sampo Fondbolag AbIntyg avseende verksamhetstillståndVärdepapperstillstånd
2024-02-2324-6031Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CapVest Strategic Opportunities 9 SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6030MPS Automated AlertÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6029Cavotec SAAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6028MPS Automated AlertÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6027Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Lemanik Asset Management S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6026-Klagomål - SantanderKommunikation
2024-02-2324-6025MPS Automated AlertÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6024Hoi Publishing ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6023-ÄgarledningsprövningTillstånd
2024-02-2324-6022Tingsvalvet Fastighets AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6021Forum OneÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6020Ellos Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6019Raytelligence ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6018MPS Automated AlertÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6017-Förfrågan om Tessin NordicKommunikation
2024-02-2324-6016Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - FCPM III Services B.V. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6015-ÄgarprövningVärdepapperstillstånd
2024-02-2324-6014Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - FCPM III Services B.V. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6013Nomura Funds Ireland plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6012Legal & General SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6011Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - AB SICAV I 2009/65/ECFondtillstånd
2024-02-2324-6010Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Perlas Finance 2015/2366/EUTillstånd, Betalningar
2024-02-2324-6009-Ägarledningsprövning - Gilion Credit 1 ABTillstånd
2024-02-2324-6008Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ViaSpar Finans AB 2015/2366/EUTillstånd, Betalningar
2024-02-2324-6007-Ägarledningsprövning - Gilion ABTillstånd
2024-02-2324-6006-Ägarledningsprövning - - Eriksberg Kapital ABTillstånd
2024-02-2324-6005-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2024-02-2324-6004Allianz Global Investors FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6003BlackRock Strategic FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-6002Titania Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-6001Absolute Insight Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-6000-PersonalaktHr
2024-02-2324-5999Heptagon Fund ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5998Alfred Berg Kapitalforvaltning ASUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolag i Norge – Norne Kombi 20Aktiemarknadsrätt
2024-02-2324-5997Binero Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-5996-PersonalaktHr
2024-02-2324-5995CS Investment Funds 4Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5994Athanase Innovation ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5993Central Bank of Ireland, IrlandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Russell Investment Company plc 2009/65/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5992AB SICAV IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5991Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GSA CORAL PORTFOLIO S.C.A. SICAV-SIF 2011/61/EUFondtillstånd
2024-02-2324-5990Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), PortugalGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Premium Catara Capital, Empresa de Investimento, Lda. 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5989Safe Lane Gaming AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-5988-Ägarledningsprövning - Gilion International ABTillstånd
2024-02-2324-5987Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BDC V SCSP 2011/61/EUFondtillstånd
2024-02-2324-5986PictetÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5985Central Bank of Ireland, IrlandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Sweden FlexShares ICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5984Safello Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-5983Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Blocktrade S.AProspekt
2024-02-2324-5982Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. 2011/61/EUAktiemarknadsrätt
2024-02-2324-5981Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. 2011/61/EUVärdepappersmarknadsrätt
2024-02-2324-5980Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plcAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5979UBS (Irl) ETF plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetN/A
2024-02-2324-5978Everysport Media Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-5977Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS 2009/65/ECFondtillstånd
2024-02-2324-5976Lexline ABFörfrågan om regelverkTillståndsrätt
2024-02-2324-5975Paxman AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5974Mercer UCITS Common Contractual FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5973Didner & Gerge Fonder AktiebolagInformation om verksamhetenFondtillsyn
2024-02-2324-5972MGI Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5971UBS (Irl) Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5970UBS (Irl) Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5969Nordic LEVEL Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-5968St1 Nordic OyUndantag från rapporteringsskyldighet -emir art 9Värdepapperstillstånd
2024-02-2324-5967FM Mattsson AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5966UBS (Lux) Bond SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5965Spiffbet ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5964CS Investment Funds 2Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5963Serstech AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5962UBS (Irl) Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5961MontLake UCITS Platform ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5960Opter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5959T.Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5958BNP Paribas A FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5957Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - IQ EQ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 2011/61/EUAktiemarknadsrätt
2024-02-2324-5956Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 2011/61/EUVärdepappersmarknadsrätt
2024-02-2324-5955Seafire AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5954Brocc Finance ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Tillstånd, Betalningar
2024-02-2324-5953Nuveen Global Investors Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5952Sonetel AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5951BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5950Alcadon Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5949Brocc Finance ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Tillstånd, Bank
2024-02-2324-5948Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetTillstånd, Betalningar
2024-02-2324-5947Case Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5946Qlosr Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5945-DirektupphandlingHandelstillsyn
2024-02-2324-5944Maven Wireless Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5943Stendörren Fastigheter AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5942Gaming Corps ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5941Arte Collectum I ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5940Volvo Car AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-5939RaySearch Laboratories AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5938-Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperProspekt
2024-02-2324-5937-Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperProspekt
2024-02-2324-5936SBF Bostad AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5935Björn Borg ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5934Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5933Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Oneplanetcrowd International B.V.Tillstånd
2024-02-2324-5932Zenergy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5931Zenergy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5930Danske Invest SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5929Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5928BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5927Abliva ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5926Aegon Asset Management Europe ICAVAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5925ALM Equity ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapporteringsutveckling
2024-02-2324-5924PWCFörfrågan om regelverkVärdepapperstillstånd
2024-02-2324-5923-[MAKULERAD]-
2024-02-2324-5922SBF Bostad AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-02-2324-5921CS Investment Funds 2Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5920BNP Paribas Flexi I – ABS Europe IGÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
2024-02-2324-5919PictetÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5918Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-02-2324-5917Banque de France, FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Algoan 2015/2366/EUTillstånd, Betalningar
2024-02-2324-5916Quaero Capital Funds (Lux)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd