FFFS 2021:37

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2022-01-01 , ändring av FFFS 2017:11

Sammanfattning

FI utökar tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De ändrade föreskrifterna ska även gälla för sådana svenska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering.

Bakgrunden är ändringar i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av EU-förordningen. Syftet med FI:s ändringar är att anpassa föreskrifterna till lagändringarna.

De ändrade föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022. ändr. 2021:37

Dokument