FFFS 2019:7

Föreskrifter om produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)

Gäller från 2019-08-01

Sammanfattning

Föreskrifterna, som träder i kraft den 1 augusti 2019, gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Reglerna innebär att ett företag endast får marknadsföra, distribuera eller sälja CFD-kontrakt till icke-professionella kunder om kraven i föreskrifterna är uppfyllda.

Dokument