Företagsregistret

SEB Fastighetsfond Norden

Adress
Sverige
Telefon
Kategori
Värdepappersfond
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
802015-4376
Institutnummer hos FI
55131
Status
Övertagen, 2004-06-01

Tillstånd

  • 2021-03-04 Godkända fondbestämmelser enligt LVF
    Godkända fondbestämmelser, enligt 4 kap. 9 § lag (2004:46) om värdepappersfonder
  • 2021-03-04 Andelsklass A
    Andelsklass A, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
  • 2021-03-04 Andelsklass B
    Andelsklass B, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §

Se gränsöverskridande handel

Förvaltas av

Förvaras av

Laddar sidan