Företagsregistret

SEB Investment Management AB

Adress
106 40 Stockholm
Sverige
Telefon
08-788 60 00
Kategori
Fondbolag
Annan verksamhet
Auktoriserad AIF-förvaltare
 
Organisationsnummer
556197-3719
Institutnummer hos FI
58060
Status
Aktiv, 1991-04-24

Tillstånd

 • 2017-02-17 Underr sv AIF marknadsf av en EES-baserad AIF
  Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 §
 • 2016-12-08 Tillst marknf EESbas motsv SPECFO ickeprof i Sv
  Tillstånd att marknadsföra en EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 kap. 2 §
 • 2016-04-20 Tillst ta emot och vidarebefordra order fin instr
  Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p3
 • 2015-12-14 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi fastighetsfond…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fastighetsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2015-12-14 Tillst förv AIF fondstrategi riskkapitalfonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi riskkapitalfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-05-20 Tillstånd att lämna investeringsråd
  Tillstånd att lämna investeringsråd, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p4
 • 2014-05-20 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-05-20 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi hedgefonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-05-20 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-05-20 Diskretionär portföljförvaltning, LAIF
  Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 §
 • 2014-05-20 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2009-10-02 Lämna invråd avs finansiella instr (5 kap)
  Tillstånd för ett fondbolag att lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning, LVF
  Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
 • 2006-04-05 Tillstånd till fondverksamhet
  Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §

Se gränsöverskridande handel

Filialer

Förvaltade fonder

Laddar sidan