Företagsregistret

SEB Asienfond ex Japan

Adress
Sverige
Telefon
Kategori
Värdepappersfond
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
504400-9040
Institutnummer hos FI
56055
Status
Fonden bildad genom sammanläggning, 2002-11-16

Tillstånd

  • 2021-02-16 Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet
    Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
  • 2021-02-12 Godkända fondbestämmelser enligt LVF
    Godkända fondbestämmelser, enligt 4 kap. 9 § lag (2004:46) om värdepappersfonder

Se gränsöverskridande handel

Förvaltas av

Förvaras av

Laddar sidan