Företagsregistret

Ikano Bank AB (publ)

Adress
Box 31066
200 49 Malmö
Sverige
Telefon
010-3300003
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Betalningsinstrument inom ett begränsat nätverk
Medelstort institut
 
Organisationsnummer
516406-0922
LEI kod
5493004D82XDFVPWQJ91
Institutnummer hos FI
11153
Status
Aktiv, 2012-11-09

Tillstånd

  • 1994-09-15 Oktroj och stadfästelse av bolagsordning
    Tillstånd att driva bankrörelse, reglerades av bankrörelselagen som nu är upphävd. Tillståndet har ersatts av tillstånd att driva bankrörelse.

Se gränsöverskridande handel

Filialer

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

agerar ombud - 9. annan sakskada (direkt)

Övrigt