Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vartefter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Insynsregistret kommer att vara stängt på grund av underhåll tisdag den 27 mars klockan 8–12.

Inrapporterade transaktioner är sökbara efter utgivare, person i ledande ställning, transaktionsdatum samt publiceringsdatum.

Insynsregistret

För att rapportera insynshandel: gå till sidan Insynshandel (Mar).

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan