Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen godkänt och publicerat sedan 31 oktober 2006 samt prospekt med Europapass från andra EES-länder.

Klicka på "Sök" för att se alla godkända och publicerade prospekt och erbjudandehandlingar sedan 21 juli 2019.

Återstående material finns i två separata arkiv:


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2021-10-18Volvo Car ABAktierProspekt
2021-10-18Isofol Medical AB (publ)AktierProspekt
2021-10-15Heimstaden ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURProspekt
2021-10-15Qlucore AB (publ)AktierTillägg
2021-10-14Goodbye Kansas Group ABAktierTillägg
2021-10-13SSG Bidco ASSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURVärdepappersnot
2021-10-13Agnafit Bidco ABKontantbudTillägg
2021-10-12Compodium International AB (publ)AktierEU-tillväxtprospekt
2021-10-12Pagero Group AB (publ)AktierProspekt
2021-10-08Qlucore AB (publ)AktierEU-tillväxtprospekt

Laddar sidan