Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen godkänt och publicerat sedan 31 oktober 2006 samt prospekt med Europapass från andra EES-länder.

Klicka på "Sök" för att se alla godkända och publicerade prospekt och erbjudandehandlingar sedan 21 juli 2019.

Återstående material finns i två separata arkiv:


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2022-11-25XBT Provider AB (publ)Värdepapper som är derivatGrundprospekt
2022-11-23Veg of Lund AB (publ)AktierEU-tillväxtprospekt
2022-11-23Euroafrica Digital Ventures ABAktierEU-tillväxtprospekt
2022-11-21Skandinaviska Enskilda Banken ABVärdepapper som är derivatGrundprospekt
2022-11-18Biovica International ABAktierEU-tillväxtprospekt
2022-11-17Empir Group ABAktierSekundäremission
2022-11-16Botnia Exploration Holding AB (publ)AktierEU-tillväxtprospekt
2022-11-16Vattenfall ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURTillägg
2022-11-16JonDeTech Sensors AB (publ)AktierEU-tillväxtprospekt
2022-11-15Redwood Pharma ABAktierTillägg

Laddar sidan