Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ExpreS2ion Biotech Holding

2020-03-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med teckningsrätter i ExpreS2ion Biotech Holding AB till Finansinspektionen.

Brushamn Invest Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Cantargia och Follicum

2020-03-13 | Sanktioner

Brushamn Invest Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 607 000 kronor för för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cantargia AB och Follicum AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Eltel

2020-03-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 22 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsrätter i Eltel AB till Finansinspektionen.

SEB Investment Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Transcom WorldWide

2020-03-13 | Sanktioner

SEB Investment Management AB ska betala sanktionsavgift på 65 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Transcom WorldWide AB gått ner under en flaggningsgräns.

Brushamn Invest Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Follicum

2020-03-13 | Sanktioner

Brushamn Invest Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 31 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Follicum AB den 15 februari 2019 till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Starbreeze

2020-03-12 | Sanktioner

A ska betala en särskild avgift på 435 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Starbreeze AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Getinge

2020-03-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 430 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Getinge AB till Finansinspektionen.

Nordic Healthcare Consultants får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan

2020-03-11 | Sanktioner

Nordic Healthcare Consultants AS ska betala en sanktionsavgift på 57 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i AcadeMedia AB samt på grund av felaktigheter i anmälan av en transaktion med BTA i AcadeMedia AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Invuo Technologies

2020-03-10 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Invuo Technologies AB till Finansinspektionen.

Lastow Consulting får sanktionsavgift för för sen och felaktig insynsanmälan

2020-03-10 | Sanktioner

Lastow Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 312 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Iconovo AB samt på grund av fel i anmälan av en transaktion med aktier i Iconovo AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan