Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2021

Brax Investments får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Brax Investments SA ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Bees Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Bees Invest SA SPF ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

2020

Energifonden Sverige får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Smart Energy Sweden Group

2020-12-17 | Sanktioner

Energifonden Sverige AB ska betala en sanktionsavgift på 6 000 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till Finansinspektionen.

European High Growth Opportunities SF får sanktionsavgift för sen flaggning i Obducat

2020-12-10 | Sanktioner

European High Growth Opportunities SF, B124207, ska betala en sanktionsavgift på 1 miljon kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Obducat Aktiebolag dels överstigit, dels gått ner under en flaggningsgräns.

Relivo Holding Ltd får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Zengun Group

2020-12-08 | Sanktioner

Relivo Holding Ltd, HE369608, ska betala en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Zengun Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Anoto Group får sanktionsavgift för sena uppgifter om ökning av antalet aktier och röster.

2020-12-04 | Sanktioner

Anoto Group AB ska betala sanktionsavgift på 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB

FAM AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Aktiebolaget SKF

2020-11-25 | Sanktioner

FAM AB ska betala en sanktionsavgift på 570 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Aktiebolaget SKF till Finansinspektionen.

FI upphäver beslut om sanktionsavgift för Paradigm Capital Value LP

2020-11-16 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 27 oktober 2020 om sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) för Paradigm Capital Value LP. Ärendet skrivs av från vidare handläggning.

F. Holmström Fastigheter får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bonäsudden Holding

2020-11-04 | Sanktioner

F. Holmström Fastigheter AB ska betala en sanktionsavgift på 1650 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Bonäsudden Holding AB till Finansinspektionen.

Suvretta Capital Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan i H&M

2020-10-19 | Sanktioner

Suvretta Capital Management LLC ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition av aktier i H&M Hennes & Mauritz AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Laddar sidan