Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2021

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Therapeutics International

2021-10-28 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med syntetiska optioner i Therapeutics International AB till Finansinspektionen.

Intergiro Intl får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2021-10-28 | Sanktioner

Intergiro Intl AB (publ) ska betala en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Quickbit eu AB (publ) till Finansinspektionen.

Opticept Technologies AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2021-10-14 | Sanktioner

Opticept Technologies AB ska betala en sanktionsavgift på 1 400 000 kronor för att ArcAroma AB (publ) under år 2017 har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Nanexa får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2021-10-06 | Sanktioner

Nanexa AB ska betala en sanktionsavgift på 1 miljon kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i LifeAssays

2021-09-27 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 1,3 miljoner kronor för att för sent ha anmält att innehav av aktier och röster i LifeAssays överstigit en flaggningsgräns den 25 juni 2019 och gått ned under en flaggningsgräns den 27 september 2019.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Skanska

2021-09-16 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 1 240 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Skanska till Finansinspektionen.

Carve Capital får sanktionsavgift för sen flaggning i Attendo

2021-09-08 | Sanktioner

Carve Capital AB ska betala en sanktionsavgift på 1 900 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i Attendo AB (publ) såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

A.N Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2021-09-08 | Sanktioner

A.N Holding Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av BTU i LifeAssays AB till Finansinspektionen samt på grund av fel i anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i PromikBook

2021-09-03 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i PromikBook AB till Finansinspektionen.

Carmignac Gestion får avgift för sen blankningsanmälan i tre olika emittenter

2021-09-01 | Sanktioner

Carmignac Gestion ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i tre olika emittenter vid 27 tillfällen passerat relevanta tröskelvärden för anmälan.

Laddar sidan