Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2021

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i BioGaia

2021-07-07 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i BioGaia.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Veoneer

2021-07-05 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Veoneer.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bonesupport Holding

2021-07-01 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 14 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Bonesupport Holding AB till Finansinspektionen.

Mirasho I får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Zengun Group

2021-07-01 | Sanktioner

Mirasho I AB ska betala en sanktionsavgift på 1 375 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Zengun Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktiga insynsanmälningar Targeteveryone Sweden

2021-06-29 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen den 18 november 2019 och 16 januari 2020 om transaktioner med aktier i Targeteveryone Sweden AB.

Stjärnporten får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Zenergy

2021-06-29 | Sanktioner

Stjärnporten AB ska betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor för att för sent ha anmält en  transaktion med BTA i Zenergy AB till Finansinspektionen.

Jupiter Investment Management får avgift för sen blankningsanmälan i tio olika emittenter

2021-06-28 | Sanktioner

Jupiter Investment Management Limited ska betala en särskild avgift på 700 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att bolagets korta nettopositioner i aktier i tio olika emittenter vidsammanlagt 31 tillfällen har passerat relevanta tröskelvärden för anmälan.

AR Consult ApS får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Expres2ion Biotech Holding

2021-06-28 | Sanktioner

AR Consult ApS ska betala en sanktionsavgift på 175 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och warranter i Expres2ion Biotech Holding AB till Finansinspektionen.

Squarepoint Ops LLC får avgift för sen blankningsanmälan i 20 olika emittenter

2021-06-28 | Sanktioner

Squarepoint Ops LLC ska betala en särskild avgift på 2 miljoner kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att bolagets korta nettopositioner i aktier i 20 olika emittenter vid 138 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Swemet Aktiebolag och WilLak AB

2021-06-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 800 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsrätter i Swemet Aktiebolag och WilLak AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan