Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2021

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Skanska

2021-09-16 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 1 240 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Skanska till Finansinspektionen.

Carve Capital får sanktionsavgift för sen flaggning i Attendo

2021-09-08 | Sanktioner

Carve Capital AB ska betala en sanktionsavgift på 1 900 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i Attendo AB (publ) såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

A.N Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2021-09-08 | Sanktioner

A.N Holding Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av BTU i LifeAssays AB till Finansinspektionen samt på grund av fel i anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i PromikBook

2021-09-03 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i PromikBook AB till Finansinspektionen.

Carmignac Gestion får avgift för sen blankningsanmälan i tre olika emittenter

2021-09-01 | Sanktioner

Carmignac Gestion ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i tre olika emittenter vid 27 tillfällen passerat relevanta tröskelvärden för anmälan.

Redmile Group får sanktionsavgift för sen flaggning i Hansa Biopharma

2021-08-23 | Sanktioner

Redmile Group, LLC ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Hansa Biopharma AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Reinhold Europe

2021-08-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i Reinhold Europe AB understigit en flaggningsgräns.

Prime Cyber Security får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

2021-08-17 | Sanktioner

ETFMG Prime Cyber Security ETF ska betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Fingerprint Cards AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Diamyd Medical Aktiebolag

2021-08-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 72 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Diamyd Medical Aktiebolag till Finansinspektionen.

FI upphäver sanktionsavgift mot Advokatbyrån Tommy Lundqvist AB på grund av preskription

2021-08-11 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 11 augusti 2021 och skriver av ärendet från vidare handläggning.

Laddar sidan