Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

Midroc New Technology får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Minesto

2020-05-28 | Sanktioner

Midroc New Technology AB ska betala en sanktionsavgift på 31 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med uniträtter i Minesto AB till Finansinspektionen.

Cheyne Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

2020-05-13 | Sanktioner

Cheyne Capital Management (UK) LLP ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Avanza Bank Holding AB har uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Greenvale Capital får avgift för sen blankningsanmälan

2020-05-12 | Sanktioner

Greenvale Capital LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att korta nettopositioner i aktier i Elekta AB (publ) har uppnått och sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Pegroco Invest

2020-05-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 18 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Pegroco Invest AB till Finansinspektionen.

Portsea Asset Management LLP får sanktionsavgift för sen blankningsanmälan

2020-05-11 | Sanktioner

Portsea Asset Management LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Hoist Finance AB (publ) uppnått ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Armistice Capital får sanktionsavgift för sen flaggning i Moberg Pharma

2020-04-23 | Sanktioner

Armistice Capital, LLC ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Elos Medtech

2020-04-22 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Elos Medtech AB till Finansinspektionen.

Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

2020-04-21 | Sanktioner

Calixto Global Investors LP ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Fingerprint Cards AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Harber Capital LLC får avgift för sen blankningsanmälan

Harber Capital LLC ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Mycronic AB (publ) uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Brax Investments får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2020-04-20 | Sanktioner

Brax Investments SA ska betala en särskild avgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält förvärv av aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Laddar sidan