Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2019

Dagordning den 19 februari 2019

2019-02-14 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde onsdag den 23 januari 2019.

Protokoll 2019:1

2019-01-24 | Om FI

Protokoll vid telefonsammanträde med Finansinspektionens styrelse onsdagen den 9 januari 2019.

Dagordning den 23 januari 2019

2019-01-18 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde onsdag den 23 januari 2019.

Dagordning den 9 januari 2019

2019-01-01 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses telefonsammanträde onsdagen den 9 januari 2019 kl. 08.30.

2018

Protokoll 2018:12

2018-12-18 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 18 december 2018.

Dagordning den 18 december 2018

2018-12-13 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 december 2018.

Protokoll 2018:10

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 13 november 2018.

Protokoll 2018:11

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 11 december 2018.

Dagordning den 11 december 2018

2018-12-05 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 11 december 2018.

Protokoll 2018:9

2018-11-13 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, den 16 oktober 2018.

Laddar sidan