Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

Pejogim Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2020-01-14 | Sanktioner

Pejogim Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 72 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Cement Sweden får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Crown Energy

2020-01-14 | Sanktioner

Cement Sweden S.A.R.L, B206591, ska betala en sanktionsavgift på 2 625 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Crown Energy AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2020-01-14 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 85 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med BTA i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

YCM Consulting får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Elos Medtech och sen insynsanmälan i Biotage och SyntheticMR

2020-01-10 | Sanktioner

YCM Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 300 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen om transaktioner med aktier och BTA iElos Medtech AB samt för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB till Finansinspektionen.

TTC Invest får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i MaxFastigheter

2020-01-10 | Sanktioner

TTC Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 23 100 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i MaxFastigheter i Sverige AB samt på grund av fel i anmälan av en transaktion med aktier i MaxFastigheter i Sverige AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Volvo

2020-01-10 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 17 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Aktiebolaget Volvo till Finansinspektionen.

2019

MaCay AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i PolyPlank

2019-12-20 | Sanktioner

MaCay AB ska betala en sanktionsavgift på 46 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i PolyPlank Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Essity

2019-12-20 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Essity Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Heba Fastighets Aktiebolag

2019-12-18 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Heba Fastighets Aktiebolag till Finansinspektionen.

Conpera får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i TF Bank

2019-12-13 | Sanktioner

Conpera AB ska betala en sanktionsavgift på 92 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i TF Bank AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan