Finansiella företag

2024

FI ger Finans 24/7 Sverige en varning

2024-01-31 | Nyheter Sanktioner Bank

FI varnar Finans 24/7 Sverige för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

FI ger Ekomni AB en varning

FI varnar Ekomni AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

FI ger Fordonskrediten FK AB en varning

FI varnar Fordonskrediten FK AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

2023

Aros får en varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

FI ger Simplex en varning

Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

Bofinks tillstånd återkallas

2023-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.

Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.

My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten

Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.

Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

2023-03-15 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

2022

Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.