Samarbeten om innovation

Vi samverkar med olika myndigheter för att utbyta kunskap och följa utvecklingen av innovationer på finansmarknaden.

FI samarbetar med olika svenska och utländska myndigheter. Syftet är att innovationsverksamheter ska få information och vägledning om de finansiella regelverk som kan bli aktuella för verksamheten.

Samarbetena med utländska myndigheter skapar en dialog och gör den internationella marknaden mer tillgänglig för innovationer.

Etablerade samarbeten för innovationsfrågor

  • Integritetsskyddsmyndigheten
  • Konsumentverket
  • Riksbanken
  • Riksgälden
  • Post- och telestyrelsen
  • Vinnova
  • Tillväxtverket
  • Skatteverket
  • Konkurrensverket

Läs mer

Senast granskad: 2018-03-14
Laddar sidan